If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources for Khan Academy.

If you're behind a web filter, please make sure that the domain *.kastatic.org is unblocked.

Khan Academy polski: Przekątne równoległoboku przecinają sie w połowie

Proof Diagonals of a Parallelogram Bisect Each Other - http://tinyurl.com/ol776bk Poćwicz zadania o czworokątach: http://tinyurl.com/ksgaf69 ! Film na licencji CC NC-BY-SA wykonany przez NaszaNauka.pl, http://www.youtube.com/user/NaszaNauka , na zlecenie Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Narrator: Krzysztof Chojecki. Materiał powstał dzięki wsparciu Google Poland.