Wiele kroków prowadzi do ukończenia podania przyjęcia na studia, a wymagania uniwersytetów różnią się od siebie.  Poniżej załączona jest kompleksowa lista tego, co może być wymagane przy wypełnianiu podania, włącznie z informacją,  kto najczęściej musi złożyć dokumenty.

Złożone przez Ciebie

1) Podanie – Niektóre uniwersytety mają własne podania.  Inne używają typowego formularza, który może znacznie zaoszczędzić Twój czas, pozwalając Ci zaaplikować do wielu szkół używając jednego portalu. Niezależnie of formatu, uniwersytety często proszą w podaniach o następujące informacje:
  • Personal Information– Input your name, email address, phone number, high school, college credits already earned, standardized test scores, citizenship information, etc.
  • Extracurriculars– Explain what you’ve done outside of class, and how much time you devoted to it.   In addition to traditional extracurricular activities, remember to include part-time jobs or other obligations like taking care of siblings.
  • Summer Activities- Explain summer jobs, internships, or other enrichment opportunities.
  • Essays – Submit the essays that you’ve written.
  • Honors– List any honors you've received along with the context.  How many students competed for the honor? How many students received it?  Why is it important?
  • Disciplinary Infractions– Detail information on any suspensions or expulsions.
  • Application fee – Pay for your application to officially submit it.  If the cost is too high, speak with your guidance counselor or the college's financial aid office; fee waivers are often available so that you can submit the applications for free.
2) Testy SAT – Oprócz wpisania w podanie wyników testu SAT i/lub ACT, będziesz musiał złożyć oficjalne świadectwo wyników.  Musisz je przesłać bezpośrednio z College Board (SAT) lub ACT do uniwersytetu.  Możesz zaznaczyć aby uniwersytety otrzymały Twoje wyniki podczas zapisywania się na test, albo możesz to zrobić później, kiedy otrzymasz swoje wyniki.  Wiele uniwersytetów prosi również o przedstawienie wyników AP lub SAT z przedmiotów do których przystąpiłeś podczas testów.

Złożone przez Twojego szkolnego doradcę zawodowego

3) Oficjalny indeks przedmiotów z liceum – Oficjalny indeks przedmiotów przedstawia wszystkie przedmioty, które zdałeś podczas nauki w liceum, włącznie ze stopniami i punktami, które zdobyłeś.  Indeks jest zwykle przesyłany przez doradcę zawodowego bezpośrednio z Twojego liceum do uniwersytetów, więc upewnij się, że poinformowałeś go/ją o wszystkich uczelniach do których składasz podania oraz o obowiązujących w nich terminach składania wyżej wymienionych dokumentów.
4) Oceny roczne i półroczne – Pierwszy indeks, który przekazujesz podczas składania dokumentów na studia zawiera wyłącznie oceny z pierwszej klasy. Uczelnie chcą się upewnić, że twoje Twoje oceny utrzymują się na tym samym poziomie w liceum, oraz że kończysz szkołę z dobrym świadectwem, więc zwykle proszą Twojego szkolnego doradcę zawodowego o aktualizację Twoich ocen po pierwszym półroczu ostatniej klasy oraz kiedy ukończysz ostatnią klasę.   Uczelnie rezerwują sobie prawo do zmiany decyzji dotyczącej Twojego przyjęcia (w szczególności do odrzucenia Cię po wcześniejszym zaakceptowaniu) jeśli twoje wyniki w szkole gwałtownie się pogarszają.  To nie oznacza, że jeśli dostaniesz jedną gorszą ocenę w ostatniej klasie to jesteś w tarapatach. Oznacza to jednak, że same złe oceny w ostatnim semestrze u ucznia który zawsze był wzorowy mogą wzbudzić niepokój.
5) Oceny z Gimnazjum i/lub Rekomendacja Doradcy Zawodowego – Oceny z gimnazjum pozwalają Twojemu doradcy zawodowemu pokazać Twoje szkolne doświadczenie w szerszym kontekście. Przedstawi on liczbę zaawansowanych kursów, które oferowane są w szkole, do której uczęszczałeś, jak Twoje wyniki przedstawiają się na tle klasy, liczbę uczniów w szkole, które wybierają się na studia, itp.  Doradca będzie miał również okazję wspomnieć o wyjątkowych sytuacjach, z którymi zmierzyłeś się w szkole oraz o tym, jak przysłużyłeś się szkolnej wspólnocie.  Uczelnie starają się zarysować sobie ogólny obraz Ciebie na podstawie tej części podania i szczególnie interesuje je to, czy w pełni wykorzystałeś swoje możliwości.

Złożone przez Twoich nauczycieli

6) Rekomendacja Nauczyciela – Rekomendacja nauczyciela daje wgląd uczelniom w Twoje osiągnięcia akademickie na tle klasy.

Ostatnia Uwaga

Mimo że wiele elementów Twojego podania składają inne osoby, to Ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby wszystkie jego części dotarły na czas. Upewnij się, że Twój doradca zawodowy oraz nauczyciele, którzy Cię rekomendują są przygotowani na wysłanie swojej porcji dokumentów rekrutacyjnych do uczelni – im wcześniej to zrobisz, tym lepiej.  Potem możesz sprawdzić w internetowym portalu każdej z uczeni, do której aplikujesz, czy wszystkie materiały dotarły na czas.

Źródło: Wywiady z ekspertami oraz materiały stowarzyszenia National Association for College Admissions Counceling