Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:12:07
0 punktów energii
Uczysz się do testu? Skorzystaj z tych 6 lekcji na temat Paying for college.
Zobacz 6 lekcji
Transkrypcja filmu video (w języku angielskim)
In previous videos we have been talking about taking out loans to pay your college. You can't cover the cost