Przedsiębiorczość

Pierwsze kroki
Sal rozmawia z przedsiębiorcami