Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Złośliwe oprogramowanie komputerowe

Zadanie

Poniższy urywek pochodzi z artykułu z wiadomości z 2020 roku:
"18 marca ujawniliśmy kampanię e-mailową, która nakłaniała ofiary do nieświadomego pobrania inwazyjnego keyloggera, czyli rejestratora klawiszy, o nazwie Agent Tesla."
Jakie jest podstawowe niebezpieczeństwo przypadkowego pobrania keyloggera?
Wybierz 1 odpowiedź: