If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Jak sformułować cel zgodnie z zasadą SMART? - film z polskimi napisami

Chcemy osiągnąć sukces poprzez sformułowanie odpowiedniego rodzaju celu.

Dobrze sformułowany cel jest SMART:

S czyli sprecyzowany. Cel powinien dotyczyć jednej aktywności, myśli lub pomysłu.

M czyli mierzalny. Cel powinien być tak sformułowany, abyś mógł mierzyć swój postęp w jego kierunku.

A czyli atrakcyjny. Powinny istnieć jasne działania, które powtarzane, będą zbliżały Cię do celu.

R czyli rzeczywiste. Cel powinien być realny do osiągnięcia.

T czyli terminowe. Cel powinien mieścić się w określonym przedziale czasowym.

.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Witaj ponownie. Dowiedzieliśmy się, że to ważne, by pokonywać frustrację, stosując właściwe strategie uczenia się. Im większą wkładasz w to pracę, tym bardziej rozwija się twój mózg. Ale trudno jest pokonywać frustrację, gdy nie ma jasnych wskazówek. Dlatego trzeba sobie stawiać cele SMART. To skrótowiec. Rozwija się go tak: Specific - konkretne Measurable - mierzalne Actionable - wykonalne Realistic - realistyczne Timely - określone w czasie Możesz sobie życzyć wszystkiego, powiedzieć: „Polecę na Księżyc”. I możesz tego pragnąć najbardziej w życiu. Ale życzenie nie jest celem. Przykład księżycowego planu złożonego z celów SMART wyglądałby tak: "Za 20 lat będę miał za sobą studia fizyczne i chemiczne, loty samolotami wojskowymi i lata intensywnych ćwiczeń, a także będę pracował w NASA jako astronauta. To wszystko umożliwi mi lot statkiem kosmicznym na Księżyc i postawienie na nim stopy". To skonkretyzowane: postawienie stopy na Księżycu. Mierzalne: czy twoje stopy dotykają powierzchni Księżyca? Wykonalne: czy da się opanować fizykę i chemię, zostać pilotem wojskowym i chodzić na siłownię? Realistyczne: trudno jest zostać astronautą, ale to możliwe. Określone w czasie... Spójrzmy realistycznie. Nie staniesz się astronautą z dnia na dzień. Już raczej w ciągu 20 lat. Rozważmy przykład w innej skali czasowej, z Różowym Myślicielem. Cześć, koleżko! Chce się podciągać. Podnosić całą swoją masę tylko na rękach. Ale to trudne ćwiczenie. Zajrzyjmy do dziennika Różowego Myśliciela. „Chcę przed końcem roku wykonywać dwa podciągnięcia z rzędu, ćwicząc w siłowni trzy razy na tydzień”. Dlaczego to cel SMART? Jest skonkretyzowany: Różowy chce się podciągać. Nie interesuje go rower ani podnoszenie ciężarów. Chce rozwijać jedną umiejętność, podciąganie się. Cel jest mierzalny. Jaka jest miara sukcesu Różowego? Dwa podciągnięcia jedno po drugim. Albo to zrobiłeś, albo nie. Mierzalne. Cel jest wykonalny. Można to podzielić na zadania? Tak. Trzy treningi na tydzień - to naprawdę wykonalne! Cel jest realistyczny. Różowy nie chce podnosić auta, tylko się podciągać. Cel jest określony w czasie. Ma limit. Różowy Myśliciel daje sobie rok. Postawiłeś sobie cel SMART, Różowy Myślicielu. Mając wytrwałość, cele SMART i odpowiednie wsparcie, możesz zrobić wszystko, co sobie postanowisz. Możesz się nauczyć wszystkiego. Wesołego obierania celów!