If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Nastawienie na rozwój: Dave Paunesku o autorefleksji uczniów - film z polskimi napisami

Autorefleksja uczniów: Projektując działania Growth Mindset, staraliśmy się zapewnić uczniom możliwość uczenia się poprzez refleksję. Posłuchaj jak Dave mówi o tym, dlaczego autorefleksja jest ważna.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Dobrym sposobem na wzmocnienie u uczniów nastawienia na rozwój jest wspieranie refleksji nad uczeniem się. W programie LearnStorm podkreślamy, jak ważne jest tworzenie przestrzeni do autorefleksji. Dlatego też pokazujemy nauczycielom, jak mogą stworzyć środowisko sprzyjające autorefleksji. Powinno się to robić od początku roku szkolnego i z takim nastawieniem kontynuować do końca. Bez refleksji uczeń może nie wiedzieć, że się czegoś nauczył. Autorefleksja pomaga zrozumieć, co robimy i dlaczego. Pomaga lepiej internalizować pewne idee. Aby wspierać refleksję nad procesem uczenia się, nauczyciel powinien rozumieć cele uczniów. Gdy uczniowie, osiągając kolejne cele, zastanawiają się nad nimi i widzą w nich etapy swojego rozwoju, które owocują dobrymi stopniami czy poprawą w pisaniu albo w matematyce, to rośnie motywacja i świadomość postępów w procesie uczenia się. I jest to bardziej motywujące niż zaliczanie zadań, między którymi nie widać związku. Moim zdaniem bardzo ważne w autorefleksji jest to, by uczniowie, ich koledzy czy nauczyciele zastanawiali się nad tym, jak trudności pomogły im w rozwoju. Warto przypominać uczniom, że kłopoty nie oznaczają końca. Trudności nie oznaczają, że powinieneś zrezygnować, bo się nie nadajesz. Przeciwnie, jeśli zastosujesz właściwą strategię, będziesz wytrwały i skorzystasz z pomocy innych, to pokonasz przeciwności, nauczysz się skuteczniej przyswajać wiedzę i podciągniesz się w matematyce, jeździe na deskorolce, w każdej dziedzinie. MOŻESZ SIĘ NAUCZYĆ WSZYSTKIEGO