If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Obliczenia równoległe

Zadanie

Firma zajmująca się tworzeniem i sprzedażą aplikacji do nawigacji samochodowej pracuje nad programem, który przewiduje ruch na trasach i szacuje opóźnienia wynikające z sytuacji na drogach. Program pobiera dane wejściowe na temat ruchu na 5 trasach i szacuje opóźnienia dla każdej z nich.
Program składa się z dwóch etapów:
  • Setup: Wczytuje historyczne dane o ruchu drogowym dla danego regionu.
  • Symulacja: Przewiduje ruch i szacuje opóźnienie.
Początkowa faza konfiguracji trwa 10 minut. Faza symulacji ruchu na jednej trasie zajmuje 5 minut, co daje łączny czas wykonania sekwencyjnego dla wszystkich 5 tras równy 25 minut. Łącznie program zajmuje 35 minut.
Ponieważ sytuacja na drogach może zmieniać się w krótszej skali czasowej, firma planuje modyfikację programu tak, aby symulacje ruchu na poszczególnych trasach mogły być wykonywane równolegle. .
Które z poniższych stwierdzeń na temat spodziewanego wzrostu wydajności programu jest prawdziwe?
Wybierz 1 odpowiedź: