If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Stronniczość algorytmów predykcyjnych

Algorytm uczenia maszynowego może przewidywać przyszłość na podstawie danych z przeszłości, na których został wytrenowany. Jednak jeżeli dane te pochodzą ze świata pełnego nierówności, algorytm może po prostu uczyć się, jak dalej propagować te nierówności.

Sprawy karne

W amerykańskim systemie wymiaru sprawiedliwości wynik oceny ryzyka pozwala przewidzieć, czy osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa może popełnić kolejne przestępstwo. System może uznać oskarżonego za osobę o niewielkim prawdopodobieństwie popełnienia kolejnego przestępstwa, może też uznać, że prawdopodobieństwo popełnienia kolejnego przestępstwa przez oskarżonego jest wysokie. Taka ocena ryzyka jest stosowana na różnych etapach, od wyznaczania wysokości kaucji przy zwolnieniu za kaucją, po określanie wyroku.
Do oceny ryzyka coraz częściej stosuje się algorytmy komputerowe, ponieważ zatrudnienie algorytmu jest tańsze niż człowieka i algorytm może formułować wnioski na podstawie znacznie większej ilości danych.
Schemat algorytmu oceny ryzyka, który wykorzystuje informacje o oskarżonym w celu obliczenia niskiego, średniego lub wysokiego ryzyka.
W 2016 roku agencja śledcza ProPublica przeanalizowała wyniki z algorytmu zastosowanego na Florydzie na grupie 7000 osób w okresie dwóch lat i sprawdziła, czy te osoby faktycznie popełniły kolejne przestępstwa. start superscript, 1, end superscript
W rezultacie ustalono, że algorytm zaniżał prawdopodobieństwo, że biali oskarżeni ponownie popełnią przestępstwo, ale zawyżał prawdopodobieństwo w przypadku oskarżonych o ciemnym kolorze skóry:
BialiCzarni
Oznaczony jako osoba podwyższonego ryzyka, która jednak nie popełniła ponownie przestępstwa23,5%44,9%
Oznaczony jako osoba niskiego ryzyka, która jednak popełniła ponownie przestępstwo47,7%28,0%
Algorytm oceny ryzyka nie był szkolony na danych zawierających informację o kolorze skóry oskarżonych, a mimo to nauczył się mieć uprzedzenia rasowe. W jaki sposób?
Kod tego konkretnego algorytmu nie może być bezpośrednio zbadany, ponieważ jest ściśle strzeżoną tajemnicą firmy, jak wiele algorytmów uczenia maszynowego. Jednak badacze z Uniwersytetu Stanforda dokonali inżynierii wstecznej wyników i doszli do podobnych przewidywań na podstawie dwóch podstawowych czynników: wieku oskarżonego i liczby wcześniej popełnionych przestępstw. squared
W USA czarni obywatele byli w przeszłości aresztowani częściej niż biali, z powodu takich czynników jak zwiększona liczba policjantów w obszarach miejskich. Na przykład, ACLU odkryło, że w 2010 roku czarni obywatele byli 3,7 razy bardziej narażeni na aresztowanie za posiadanie marihuany niż obywatele biali, mimo że wskaźnik używania marihuany w obu przypadkach był porównywalny. cubed
Wykres następujących danych dotyczących liczby aresztowań za posiadanie marihuany na 100 000 osób:
StanAresztowania czarnych obywateliAresztowania białych obywateli
Iowa1454174
D.C.1489185
Minnesota835107
Illinois1526202
Wisconsin1285215
Kentucky697117
Pennsylvania606117
Algorytm uczenia maszynowego, który jest szkolony na bieżących danych o aresztowaniach, uczy się być stronniczym wobec oskarżonych na podstawie ich przestępstw dokonanych w przeszłości, ponieważ nie ma sposobu, aby zorientować się, które z tych przeszłych aresztowań były wynikiem działania stronniczych systemów lub osób.
🤔 Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda odkryli, że w przypadku dokonywania oceny tego ryzyka ludzie są stronniczy w takim samym stopniu, jak algorytm. Co jest gorsze, stronniczy człowiek czy stronniczy algorytm komputerowy? Jakie działania mogłyby zmniejszyć tę stronniczość?

Decyzje o zatrudnieniu

Duże firmy otrzymują setki aplikacji na każde stanowisko. Każda aplikacja musi być sprawdzona, aby zdecydować, czy kandydat powinien zostać przesłuchany. Tradycyjnie, selekcja jest przeprowadzana przez rekruterów w dziale HR, ale jest to żmudne zadanie i grozi poddaniem kandydatów uprzedzeniom rekrutera.
Wiele firm automatyzuje swoje procedury odsiewania aplikacji za pomocą algorytmów opartych o uczenie maszynowe, z nadzieją na zwiększenie efektywności i obiektywności procesu.
Algorytm przegląda życiorys kandydata i przypisuje mu ocenę, która przewiduje jego dopasowanie do danej pozycji w firmie.
A diagram of the screening algorithm process. A resume is inputted into an algorithm (represented as a black box) and there are three possible outputs: "Great fit", "Good fit", and "Not a fit".
W 2014 roku Amazon eksperymentował z wykorzystaniem oprogramowania do przesiewania kandydatów do pracy.start superscript, 4, end superscript Odkryto, że oprogramowanie preferowało kandydatów płci męskiej przed kandydatami płci żeńskiej, penalizując życiorysy, które zawierały odmianę słowa „kobieta” (jak w „kobiecym klubie szachowym”) i obniżając ocenę absolwentów wszystkich kobiecych uczelni. Dlaczego oprogramowanie stało się seksistowskie?
Oprogramowanie przesiewowe zostało przeszkolone na zbiorze, obejmującym życiorysy pracowników ubiegających się o pracę w okresie ostatnich 10 lat i znał oceny dokonane przez pracowników firmy w trakcie procesu zatrudniania.
In 2014, Amazon employees were largely male:
A bar chart of the following data on gender breakdown in job roles at Amazon:
Pozycja w firmie% Kobiety% Mężczyźni
Urzędnicy wysokiego szczebla1882
Urzędnicy średniego szczebla i managerowie2179
Specjaliści2575
Technicy1387
Pracownicy fizyczni4555
Chart source: Seattle Times
Nawet jeśli pracownicy płci męskiej nie byli seksistowscy, oceniali życiorysy na podstawie własnych doświadczeń. Ponadto wiele życiorysów pochodziło z polecenia, a mężczyźni zazwyczaj pracowali z innymi mężczyznami. W rezultacie powstał zbiór danych szkoleniowych, który ma stosunkowo niewielką reprezentację kobiecych życiorysów i na tej podstawie algorytm nauczył się stronniczości w ocenę życiorysów.
Innym źródłem potencjalnej stronniczości są biblioteki używane do przetwarzania języka naturalnego. Algorytmy parsowania tekstu często wykorzystują bibliotekę wektorów słów, które szeregują podobieństwo słów do innych słów na podstawie tego, jak często typowo współwystępują w zdigitalizowanych tekstach. Badanie z 2018 r. znalazło stronniczość w jednej z najpopularniejszych takich bibliotek, ujawniając, że terminy związane z naukami przyrodniczymi i matematyką były częściej kojarzone z mężczyznami, podczas gdy terminy związane ze sztuką były bardziej kojarzone z kobietami. start superscript, 5, end superscript
Wykres ilustrujący związek terminów z dyscyplin przedmiotowych z płcią. Pokazuje, że nauki humanistyczne i sztuka są bardziej kojarzone z kobietami, a nauki ścisłe są bardziej kojarzone z mężczyznami.
Źródło: ArXiv.org
To samo badanie wykazało więcej pozytywnych odczuć związanych z imionami europejsko-amerykańskimi niż afroamerykańskimi:
Wykres ilustrujący nastawienie do imion europejsko-amerykańskich i afroamerykańskich. Imiona afroamerykańskie są bardziej skorelowane z negatywnym nastawieniem, podczas gdy imiona europejsko-amerykańskie są bardziej skorelowane z pozytywnym nastawieniem.
Źródło: ArXiv.org
Próba automatycznego przesiewania kandydatów podjęta przez Amazon zakończyła się niepowodzeniem, ale niektóre firmy wciąż próbują stworzyć zautomatyzowane rozwiązania do zatrudniania, które będą wolne od ludzkich uprzedzeń.
Jedną z firm oferujących usługi przesiewowe oparte na uczeniu maszynowym jest Pymetrics. Ponieważ jednak trudno jest ocenić kandydata w oparciu tylko o jego CV, stworzony przez nich proces zawiera także ocenę behawioralną. Ponadto, za każdym razem, gdy zmieniają swój algorytm, testują go na tysiącach kandydatów z przeszłości i sprawdzają pod kątem dyskryminacji.start superscript, 6, end superscript Ich proces oparty jest o oprogramowanie typu open-source, z którego mogą korzystać również inne firmy. start superscript, 7, end superscript
Trudno jest ustalić, czy algorytm przesiewowy nie odrzucił kandydata, który świetnie pasowałby na dane stanowisko, ponieważ odrzucony kandydat nie ma szansy się sprawdzić. Dlatego tak ważne jest, aby algorytmy przesiewowe były starannie kontrolowane.
🤔 Wolałbyś, żeby do pracy przyjmował Cię człowiek czy algorytm? Gdybyś wiedział, że to algorytm przeglądał Twoje CV, co byś w nim zmienił?

🙋🏽🙋🏻‍♀️🙋🏿‍♂️Czy masz jakieś pytania dotyczące tego tematu? Chętnie odpowiemy — wystarczy zapytać w polu pytań poniżej!

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.