Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Zagnieżdżone warunki

Zadanie

Programista dla firmy muzycznej opracowuje program określający najwyższy poziom certyfikacji dla albumu.
Program musi stosować się do tej tabeli z progami dla każdego poziomu certyfikacji:
Minimalna liczba sprzedanych albumówCertyfikacja
500,000złota
1,000,000platynowa
10,000,000diamentowa
Poniższy fragment kodu używa zagnieżdżonych warunków do przypisania zmiennej certification do odpowiedniej wartości, ale brakuje w nim operatorów.
certification ← "brak"

IF (albumsSold <?> 10000000)
{
  certification ← "diamentowa"
} ELSE
{
  IF (albumsSold <?> 1000000)
  {
    certification ← "platynowa"
  }
  ELSE {
    IF (albumsSold <?> 500000)
    {
      certification ← "złota"
    }
  }
}
Który operator mógłby zastąpić <?> tak, aby fragment kodu działał zgodnie z oczekiwaniami?
Wybierz 1 odpowiedź:
🤔