If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Internetowy protokół adresowania

Zadanie

Szkoła instaluje cztery inteligentne czujniki, które mogą wykrywać palenie. Czujniki są podłączone do Internetu, dzięki czemu administratorzy szkoły mogą wejść na chronioną hasłem stronę internetową i przeglądać dane w czasie rzeczywistym. Administrator może również wysłać polecenie do czujnika, aby uruchomić tryb alarmowy.
Zgodnie z protokołem internetowym (ang. Internet Protocol, IP) każdy czujnik musi mieć unikatowy identyfikator, aby mógł wysyłać i odbierać dane przez Internet.
W której tabeli przedstawiono identyfikatory, które mogą być używane przez protokół IP do identyfikacji czujników?
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?