If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Protokół routingu internetowego

W protokole internetowym (ang. Internet Protocol, IP) komputery dzielą wiadomości na pakiety, a pakiety te wędrują od routera do routera w drodze do miejsca przeznaczenia:
Schemat laptopa wysyłającego pakiet do serwera. Pomiędzy laptopem a serwerem jest pokazana sieć 9 routerów, z różnymi liniami łączącymi je. Znajduje się tam ścieżka od laptopa, przez routery, do serwera, wyróżniona zielonymi strzałkami.
Przejdźmy przez proces routingu pakietu od źródła do miejsca docelowego.

Krok 1: Wysyłanie pakietów do routera

Komputery wysyłają pierwszy pakiet do najbliższego routera. Router to rodzaj urządzenia komputerowego używanego w sieciach komputerowych, które pomaga w przesyłaniu pakietów.
Diagram with laptop on left and router on right. Arrow goes from laptop to router, with message "TO: 91.198.174.192" and "FROM: 216.3.192.1".
Prawdopodobnie masz teraz router w domu lub w klasie, i to jest pierwszy przystanek dla pakietów bieżącego komputera.

Krok 2: Router odbiera pakiet

Kiedy router odbiera pakiet, sprawdza nagłówek IP. Najważniejszym polem jest docelowy adres IP, który informuje router, gdzie pakiet ma zostać dostarczony.
Nagłówek IP
PoleTreść
Adres źródłowy IP216.3.192.1
Adres docelowy IP91.198.174.192
Wersja4
Czas życia64
... plus 10 dodatkowych pól!

Krok 3: Router przesyła pakiet dalej

Router ma wiele ścieżek, po których może wysłać pakiet, a jego celem jest wysłanie pakietu do routera, który jest bliżej miejsca docelowego.
Schemat z routerem po lewej stronie i 3 routerami po prawej. Lewy router ma linię biegnącą do każdego z prawych routerów, a linie są oznaczone jako 1, 2 i 3. Nad każdą linią wyświetlany jest znak zapytania.
Na jakiej podstawie podejmuje decyzje? Router posiada tablicę tarasowania, która pomaga mu wybrać następną ścieżkę na podstawie docelowego adres IP. Tabela ta nie zawiera wiersza dla każdego możliwego adresu IP; istnieje 232 możliwych adresów IP, a to zbyt wiele do przechowania. Zamiast tego tabela zawiera wiersze dla prefiksów adresów IP.
Prefiks adresu IPścieżka
91.112nr 1
91.198nr 2
192.92nr 3
...
Adresy IP są hierarchiczne. Gdy dwa adresy IP zaczynają się od tego samego prefiksu, często oznacza to, że znajdują się w tej samej dużej sieci, jak sieć Comcast SF. Tablice tarasowania routera wykorzystują ten fakt, dzięki czemu mogą przechowywać znacznie mniej informacji.
Gdy router zlokalizuje najbardziej odpowiedni wiersz w tabeli dla docelowego adresu IP, wysyła pakiet wzdłuż tej ścieżki.
Schemat z routerem po lewej stronie i 3 routerami po prawej. Lewy router ma linię biegnącą do każdego z prawych routerów, a linie są oznaczone jako 1, 2 i 3. Druga linia, oznaczona jako 2, jest zaznaczona zielonymi strzałkami biegnącymi od lewej do prawej i pokazuje pakiet nad nią.

Krok 4: Router końcowy przesyła wiadomość

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, pakiet powinien w końcu dotrzeć do routera, który dokładnie wie, gdzie go wysłać.
Prefiks adresu IPścieżka
91.112nr 1
91.198.174.192Bezpośrednio
192.92nr 2
...
Router może teraz wysłać wiadomość na docelowy adres IP, którym może być komputer osobisty lub serwer.
Diagram with router on left side and laptop on right side. Arrow goes from router to laptop with packet displayed above it.

🙋🏽🙋🏻‍♀️🙋🏿‍♂️Czy masz jakieś pytania na ten temat? Chętnie na nie odpowiemy — wystarczy, że zadasz pytanie w poniższym obszarze pytań!

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.