If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Pakiety IP

W ogromnej sieci znanej jako Internet, urządzenia komputerowe wysyłają wszelkiego rodzaju wiadomości do innych urządzeń komputerowych. Wiadomość może być malutkim pingiem sprawdzającym, czy inne urządzenie jest online, lub może być całą stroną internetową.
Ale istnieje ograniczenie co do wielkości wiadomości, ponieważ istnieje ograniczenie co do ilości danych, które mogą być w rozsądny sposób przesłane na raz przez fizyczne połączenia sieciowe między urządzeniami.
Z tego powodu wiele protokołów sieciowych dzieli każdą wiadomość na wiele małych pakietów. Protokół internetowy (ang. Internet Protocol, IP) opisuje strukturę pakietów, które krążą po Internecie.
Każdy pakiet IP zawiera zarówno nagłówek (o długości 20 lub 24 bajtów), jak i dane (o zmiennej długości). Nagłówek zawiera adresy IP urządzenia źródłowego i docelowego oraz inne pola, które pomagają w ustaleniu trasy pakietu. Dane to rzeczywista treść, np. ciąg liter lub część strony internetowej.
Schemat pakietu IP. Nagłówek ma długość 24 bajtów i zawiera 15 pól, w tym 4 bajty na źródłowy adres IP i 4 bajty na docelowy adres IP. Ładunek ma zmienną długość.
Można myśleć o pakietach IP jak o listach pocztowych: nagłówek to koperta ze wszystkimi informacjami o trasowaniu, które są potrzebne na poczcie, a ładunek to list, który jest odczytywany tylko przez odbiorcę.
Schemat pakietu IP jako listu pocztowego. Pokazana jest koperta ze "Źródłowym adresem IP" jako adresem zwrotnym i "Docelowym adresem IP" jako adresem pocztowym. Następnie koperta pokazana jest w stanie otwartym, z wystającym napisem "Data".
Tak jak system pocztowy rozsyła listy pocztowe po całym świecie, tak protokół internetowy rozsyła pakiety IP po całym Internecie.
W następnym artykule dowiemy się znacznie więcej na temat routingu w Internecie.

🙋🏽🙋🏻‍♀️🙋🏿‍♂️Czy masz jakieś pytania na ten temat? Chętnie na nie odpowiemy — wystarczy, że zadasz pytanie w poniższym obszarze pytań!

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.