If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Redundancja i odporność na błędy

W protokole internetowym (ang. Internet Protocol, IP) komputery dzielą wiadomości na pakiety, a pakiety te wędrują od routera do routera w drodze do miejsca przeznaczenia:
Schemat laptopa wysyłającego pakiet do serwera. Pomiędzy laptopem a serwerem jest pokazana sieć 9 routerów, z różnymi liniami łączącymi je. Znajduje się tam ścieżka od laptopa, przez routery, do serwera, wyróżniona zielonymi strzałkami.
Co się stanie, jeśli ścieżka sieciowa nie jest już dostępna, na przykład z powodu klęski żywiołowej, która fizycznie ją niszczy lub z powodu przejęcia jej przez cyberprzestępcę? Czy pakiet jest skazany na to, że nigdy nie dotrze do celu?
Schemat z routerem po lewej stronie i 3 routerami po prawej. Lewy router ma linię biegnącą do każdego z routerów po prawej stronie, a linie są oznaczone jako 1, 2 i 3. Druga linia, oznaczona jako 2, jest pokazana jako ucięta w połowie drogi z powodu pożaru.

Redundancja w trasowaniu

Na szczęście, często istnieje wiele możliwych ścieżek, którymi pakiet może dotrzeć do tego samego miejsca docelowego. Dostępność wielu ścieżek zwiększa redundancję sieci.
Rozważmy tę uproszczoną sieć łączącą routery w czterech głównych miastach:
Schemat z czterema routerami i czterema łączącymi je liniami. Linia biegnie z Oakland do Austin, linia biegnie z Austin do Nowego Jorku, linia biegnie z Austin do Tampa, linia biegnie z Nowego Jorku do Tampa. Linia jest dwukierunkowa.
Linie są również opisane w tej tabeli:
ZDo
OaklandAustin
AustinNew York
AustinTampa
New YorkTampa
Istnieje wiele ścieżek od routera w Oakland do routera w Nowym Jorku.
Pierwsza i najkrótsza droga prowadzi z Oakland do Austin, a następnie do Nowego Jorku:
Schemat z czterema routerami oznaczonymi jako Oakland, Austin, Tampa i Nowy Jork. Są cztery linie łączące je.
 • Linia prowadzi z Oakland do Austin
 • Linia prowadzi z Austin do Nowego Jorku
 • Linia prowadzi z Austin do Tampy
 • Linia prowadzi z Nowego Jorku do Tampy
Linie od Oakland do Austin i od Austin do Nowego Jorku są wyróżnione na zielono i zakończone strzałką.
Nieco dłuższa droga prowadzi z Oakland do Austin przez Tampa, a następnie do Nowego Jorku:
Schemat z czterema routerami oznaczonymi jako Oakland, Austin, Tampa i Nowy Jork. Są cztery linie łączące je.
 • Linia prowadzi z Oakland do Austin
 • Linia prowadzi z Austin do Nowego Jorku
 • Linia prowadzi z Austin do Tampy
 • Linia prowadzi z Nowego Jorku do Tampy
3 linie od Oakland do Austin, Austin do Tampa i Tampa do Nowego Jorku są wyróżnione na zielono i zakończone strzałką.
Dlaczego ta redundancja jest taka ważna? Jeśli połączenie pomiędzy routerem Austin i Nowym Jorkiem nie będzie już dostępne, to jest jeszcze inny sposób, aby pakiet dotarł do miejsca przeznaczenia.
Schemat z czterema routerami i czterema łączącymi je liniami. Linia prowadzi z Oakland do Austin, linia prowadzi z Austin do Tampa, linia prowadzi z Nowego Jorku do Tampa. Od Austin do Nowego Jorku pokazano częściową linię, ale odcina ją pożar.
Linie są również opisane w tej tabeli:
ZDo
OaklandAustin
AustinTampa
New YorkTampa
Nadmiarowość ścieżek w sieci zwiększa liczbę możliwych dróg, którymi pakiet może dotrzeć do celu.
Sprawdź swoją wiedzę
ARPANET był prekursorem Internetu, siecią, w której po raz pierwszy testowano technologię internetową. Uruchomiono ją w 1969 r. z zaledwie czterema połączonymi ze sobą komputerami.
To mapa ARPANET-u z 1969 roku:
Schemat z czterema routerami i czterema łączącymi je liniami. Na żadnej linii nie ma strzałek.
 • Linia prowadzi z Utah do SRI
 • Linia prowadzi z SRI do ULCA
 • Linia prowadzi z SRI do UCSB
 • Linia prowadzi z UCSB do UCLA
Ile jest tras między Utah a UCLA?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Odporność na błędy

System odporny na błędy to taki, który może doświadczyć awarii (lub wielu awarii) w swoich komponentach, ale nadal działa prawidłowo.
Internet jest ogromnym i złożonym systemem z milionami komponentów, które mogą się zepsuć w każdej chwili - i wiele z tych komponentów się psuje. Ale do 2020 roku nikomu nie udało się zniszczyć całego Internetu.
Dużym wkładem w odporność Internetu na błędy jest redundancja w ścieżkach routingu sieci.
Weźmy pod uwagę liczbę podmorskich kabli łączących wschodnią część Stanów Zjednoczonych z zachodnią częścią Europy:
Mapa kabli podmorskich przecinających Ocean Atlantycki. Pokazuje ponad 10 kabli łączących wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych z różnymi punktami w Europie.
Jeśli jeden z tych kabli zostanie uszkodzony, istnieje wiele innych kabli, które mogą przesyłać ruch internetowy przez Ocean Atlantycki.
Lub, mówiąc inaczej, nie ma pojedynczego punktu awarii pomiędzy wybrzeżami. Pojedynczy punkt awarii to komponent w systemie, który spowoduje awarię całego systemu, jeśli zawiedzie. Kiedy próbujemy upewnić się, że system jest odporny na błędy, szukamy pojedynczych punktów awarii i znajdujemy sposoby na dodanie redundancji w tych punktach.
Rozważmy teraz skromną liczbę podmorskich kabli pomiędzy tymi polinezyjskimi wyspami na południowym Pacyfiku:
Mapa kabli podmorskich na Południowym Pacyfiku, pokazująca jeden kabel łączący Fidżi z Tonga oraz jeden kabel łączący Wyspy Cooka z Polinezją Francuską.
Jeśli kabel zostanie przerwany pomiędzy Wyspami Cooka a Polinezją Francuską, jaki będzie to miało wpływ na Internet na tych wyspach?
W niektórych przypadkach przecięcie kabla może spowodować upadek całego kraju. W 2019 roku kotwica statku ciągnęła się po dnie morza przecięła kabel do Tonga i odcięła im dostęp do Internetu na 11 dni. 1
Niewiele trzeba, aby przeciąć kabel. W 2011 roku, pewna babcia mieszkająca w Gruzji przypadkowo uszkodziła łopatą kabel, w wyniku czego cała Armenia straciła dostęp do Internetu na 5 godzin. 2
Przerwy w dostawie kabli zdarzają się stosunkowo często - "mniej więcej co 3 dni", według analityka sieci Stephana Beckerta. 3 Większość czasu, przeciętny użytkownik Internetu nawet nie zauważa, kiedy dochodzi do przerwania, a kabel zostaje naprawiony przez jeden z wielu statków naprawiających kable. 4 Kiedy zauważamy przerwy w dostawie Internetu, to zwykle oznacza, że jest jeden punkt awarii i nadszedł czas, aby dodać redundancję do systemu.
Dlaczego nie zaczniemy od redundancji wszędzie? Jak można się domyślić, jest to dość kosztowne. Koszt podmorskiego kabla łączącego Tonga z Fidżi oszacowano na około 30 milionów dolarów, a jest to stosunkowo krótki kabel. 5 Kiedy Google zainstalowało szybki światłowód między USA a Tokio, kosztował on 300 milionów dolarów. 6
Gdy powielanie zasobów jest zbyt kosztowne, możliwe jest znalezienie sposobu na stopniową degradację systemu w obliczu awarii. Podczas awarii na Tonga, dostawcy satelitarni pospieszyli się z zapewnieniem dostępu do Internetu. 7 Być może nie byli w stanie zapewnić takich samych prędkości jak połączenie światłowodowe, ale każde połączenie internetowe jest lepsze niż jego brak.
🤔 Zastanów się nad odpornością na awarie otaczającej Cię infrastruktury. Jak duża jest redundancja w systemie elektrycznym w Twoim domu lub pracowni komputerowej? Czy są jakieś pojedyncze punkty awarii? Jaki byłby najtańszy sposób na zwiększenie redundancji?
Sprawdź swoją wiedzę
Sieć ARPANET z 1970 roku nie była zbyt odporna na awarie. Przy tak małej liczbie połączeń między węzłami, awaria mogła łatwo zakłócić działanie ARPANET.
Schemat z 5 routerami i 5 łączącymi je liniami. Na żadnej linii nie ma strzałek.
 • Linia prowadzi z Utah do SRI
 • Linia prowadzi z SRI do UCSB
 • Linia prowadzi z SRI do UCLA
 • Linia prowadzi z UCSB do UCLA
 • Linia prowadzi z UCLA do BBN
Jeśli komputer chciałby wysłać wiadomość z Utah do BBN, które połączenia na pewno muszą pozostać dostępne?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:


🙋🏽🙋🏻‍♀️🙋🏿‍♂️Masz pytania związane z tym zagadnieniem? Możesz zadać swoje pytanie poniżej!

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.