If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Socjoekonomiczne cyfrowe nierówności

Na szczęście wiele regionów na świecie posiada obecnie infrastrukturę niezbędną do korzystania z szybkiego Internetu.
Jednak nawet w regionie, który jest dobrze rozwinięty pod względem dostępu do Internetu, nadal występują różnice w liczbie gospodarstw domowych mających dostęp do komputerów i Internetu. Różnice te wynikają często z czynników społeczno-ekonomicznych.

Nierówności dochodowe

Spójrzmy na ten wykres, który porównuje dostęp do technologii cyfrowych w domach dla różnych grup dochodowych w USA:
Wykres słupkowy zatytułowany "% dorosłych Amerykanów, którzy twierdzą, że posiadają. . ." i kolorowe słupki dla trzech grup dochodowych. Wykres słupkowy odzwierciedla dane w tej tabeli:
Technologie< 30 00030 000-99 999100 000+
Smartfon71%85%97%
Komputer stacjonarny lub laptop54%83%94%
Domowe łącze szerokopasmowe56%81%94%
Tablet36%55%70%
Wszystkie powyższe18%39%64%
Z badania przeprowadzonego w okresie styczeń-luty 2019 r. Źródło danych: Pew Research Center
W grupie o najniższych dochodach, czyli w gospodarstwach domowych zarabiających mniej niż 30 000$, prawie 50% respondentów stwierdziło, że nie posiada w swoim domu komputera ani łącza szerokopasmowego. 1
Osoby nieposiadające komputerów w domu muszą korzystać ze smartfonów lub publicznych pracowni komputerowych, gdy chcą skorzystać z usług online. Na przykład badanie z 2014 r. wykazało, że 32% posiadaczy smartfonów o niskich dochodach używało ich do składania podań o pracę, w porównaniu z zaledwie 7% posiadaczy smartfonów o wyższych dochodach. 2

Przepaść w zadaniach domowych

Ta cyfrowa przepaść wpływa również na następne pokolenie osób poszukujących pracy - uczniów, którzy po prostu próbują odrobić pracę domową w domu. Nauczyciele coraz częściej zadają prace domowe z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, a uczniowie muszą znaleźć sposób, aby je wykonać. (Czy ktoś z Was czyta to teraz jako część pracy domowej?)
Zastanów się nad tymi wykresami dotyczącymi nastolatków i odrabiania zadań domowych:
3 wykresy słupkowe, które przekazują następujące informacje:
% amerykańskich nastolatków, którzy twierdzą, że często lub czasami muszą odrabiać lekcje na telefonie komórkowym
Poziom dochodówCzęstoCzasami
< 30 000$1545
30 000$-99 999$835
100 000$+829
% amerykańskich nastolatków, którzy twierdzą, że często lub czasami nie są w stanie wykonać pracy domowej z powodu braku <br>niezawodnego komputera lub połączenia z Internetem
Poziom dochodówCzęstoCzasami
< 30 000$924
30 000$-99 999$720
100 000$+29
% amerykańskich nastolatków, którzy twierdzą, że często lub czasami korzystają z publicznej sieci Wi-Fi do odrabiania lekcji z <br>powodu braku połączenia z Internetem w domu
Poziom dochodówCzęstoCzasami
< 30 000$921
30 000$-99 999$411
100 000$+37
Badanie przeprowadzone w okresie marzec - kwiecień 2018 r. Źródło danych: Pew Research Center
W gospodarstwach domowych o niskich dochodach uczniowie częściej odrabiają zadania domowe przy użyciu telefonu, korzystają z publicznej sieci Wi-Fi lub nie są w stanie ich odrobić z powodu braku niezawodnego komputera lub połączenia. Statystyki są równie niskie w przypadku gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez osoby czarnoskóre i latynoskie. 3
Według raportu Wall Street Journal, restauracja fast food McDonald's jest popularnym miejscem, w którym uczniowie odrabiają zadania domowe, dzięki darmowemu Wi-Fi, wielu placówkom i późnym godzinom pracy. 4
Zdjęcie laptopa na stole, obok napoju i tacki z McDonald's.
Źródło obrazu: Kathy Dempsey

Wysiłki na rzecz zniwelowania różnic społeczno-ekonomicznych

Wiele organizacji stara się zasypać przepaść dla osób o niskich dochodach, zwłaszcza uczniów.
Rządy: Rząd stanu Maine rozpoczął w 2002 r. inicjatywę "1 do 1", dając laptopy każdemu uczniowi 7 i 8 klasy w szkołach Maine. 5
Zdjęcie chłopca piszącego na laptopie Apple.
Gimnazjaliści z Maine otrzymali laptopy Apple, takie jak ten, z których mogli korzystać w klasie i zabierać do domu. Źródło obrazu: Karen McMilan
Organizacje non-profit: ConnectHomeUSA to projekt zapewniający komputery, łącza internetowe i szkolenia z zakresu umiejętności cyfrowych dla osób mieszkających w subsydiowanych budynkach mieszkalnych. GiveInternet jest międzynarodową organizacją non-profit, która zbiera pieniądze na laptopy, łącza internetowe i szkolenia cyfrowe dla uczniów szkół średnich o słabo rozwiniętej infrastrukturze.
Uśmiechnięty chłopiec z laptopem przed swoim domem.
To jest Irakli, uczeń szkoły średniej, który otrzymał laptopa dzięki GiveInternet. Źródło obrazu: Irma Gachechiladze
Dostawcy usług internetowych (ang. Internet Service Providers, ISP): Firmy nastawione na zysk również angażują się w pomoc w niwelowaniu różnic w dostępie do technologii cyfrowych. Comcast Internet Essentials oferuje tanie połączenia internetowe dla kwalifikujących się gospodarstw domowych o niskich dochodach, podczas gdy Sprint utworzył fundację 1Million Project, której celem jest zapewnienie jednemu milionowi uczniów szkół średnich bezprzewodowego połączenia internetowego i urządzenia komputerowego.
Zdjęcie laptopa, na którym znajduje się edytor kodu, a za nim klaszczący mężczyzna.
Uczeń używający naszego edytora kodu Khan Academy. Dostęp do Internetu umożliwia uczniom korzystanie z Khan i innych narzędzi online. Źródło obrazu: Khan Academy.

🙋🏽🙋🏻‍♀️🙋🏿‍♂️Masz pytania związane z tym zagadnieniem? Możesz zadać swoje pytanie poniżej!

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.