Sprawdź siebie: HTML/JS: Tworzenie stron interaktywnych

Zadanie

Na podstawie poniższego HTML określ, które selektor(y) CSS wybiorą nagłówek "CATS!"
<!doctype html>
<html>
 <head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>All About Cats</title>
 </head>
 <body>
 <h1>CATS!</h1>
 <img id="mainpicture" src="http://placekitten.com/200/300">
 <p>So cute!</p>
 <ul>
 <li class="catname">Angel</li>
 <li class="catname">Daemon</li>
 </ul>
 </body>
</html>
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:
Rozwiąż 8 zadań/zadania