Jak się tego właśnie uczysz, używamy reguł CSS do wybierania elementów na stronie, tak, żeby móc ustawić jak te elementy mają wyglądać.
Sposobem, w jaki mówimy naszej regule CSS, do których elementów HTML zastosować jaki styl, jest użycie selektorów. Jest wiele rodzajów selektorów, które omówimy później, chcemy tutaj tylko przypomnieć jeden z tych, które omówiliśmy: selektor elementu.
Selektor elementu wybiera elementy HTML w oparciu o nazwę ich znacznika. Każdy element HTML, <h1>, <p>, <li>, <body> i dowolny inny element HTML może zostać wybrany w CSS przy użyciu jego nazwy bez ostrych nawiasów (< i >). Na przykład możesz wybrać wszystkie znaczniki <p> na Twojej stronie używając selektora elementu p. To jest reguła CSS, która zmienia kolor każdego akapitu na stronie internetowej:
p {
    color: rgb(255, 0, 0);
}
Sprawdźmy, czy rozumiesz. Która z tych reguł wybierze wszyskie elementy <h2> na stronie?
Spróbuj użyć selektorów elementów z różnymi nazwami znaczników w następnym wyzwaniu. Kiedy będziesz eksperymentować, uważaj na to, na co wpływają na stronie Twoje reguły CSS - które elementy zmienią kolor, a które nie.
Ładowanie