Aby przetworzyć formularz z jQuery, powinieneś dodać detektor zdarzeń dla elementu formularza posiadającego 'submit':
  $("form").on("submit", function() {
    // process form
  });
Jeśli będziesz przetwarzał formularze w jQuery powinieneś wywołać preventDefault(), aby zapobiec przeładowaniu strony:
  $("form").on("submit", function(event) {
    event.preventDefault();
    // process form
  });
Jeśli chcesz wiedzieć co użytkownik wpisał w polu wejściowym w formularzu użyj val():
  var answer = $("#answer").val();
Wewnątrz funkcji zwrotnej, możesz odwołać się do elementu formularza za pomocą słowa kluczowego this. Popularną praktyką jest wykorzystanie find() na formularzu, aby znaleźć pola wewnątrz formularza:
  $("form").on("submit", function() {
   // store the value of the input with name='age' 
    var age = $(this).find('[name=age]').val();
  });