If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Opis brył w trzech wymiarach

Prosta bryła, od której rozpoczniemy to sześcian. Chociaż czworościan ma mniej stron, jego ściany nie są ortogonalne, co sprawia, że jego implementacja nie jest tak banalna. Zacznijmy od stworzenia sześcianu złożonego z 200×200×200 pikseli, wyśrodkowanego w punkcie (0,0,0).
Nie zaczniemy od rysowania, lecz od stworzenia tablicy liczb opisujących nasz kształt w formie bryły trójwymiarowej - konkretniej, tablicy opisującej nasze wierzchołki oraz nasze krawędzie.

Wierzchołki

Zacznijmy od zdefiniowania tablicy wierzchołków. Każdy wierzchołek jest tablicą przechowującą trzy liczby: współrzędne x, y oraz z tego wierzchołka:
var node0 = [-100, -100, -100];
var node1 = [-100, -100, 100];
var node2 = [-100, 100, -100];
var node3 = [-100, 100, 100];
var node4 = [ 100, -100, -100];
var node5 = [ 100, -100, 100];
var node6 = [ 100, 100, -100];
var node7 = [ 100, 100, 100];
var nodes = [node0, node1, node2, node3, node4, node5, node6, node7];
Jak pewnie zauważyliście, wierzchołki przedstawiają wszystkie możliwe kombinacje wartości 100 i -100 na trzech polach.
Możecie zobaczyć wierzchołki sześcianu o rozmiarach 2x2x2 wyśrodkowanych w tym samym punkcie co nasz sześcian na poniższej wizualizacji. Obracaj bryłę za pomocą myszki:

Krawędzie

Następnie zdefiniujmy tablicę krawędzi, gdzie każda krawędź będzie przedstawiona w postaci tablicy dwóch numerów. Dla przykładu, edge0 opisuje krawędź między node0 oraz node1. Zaczynamy numerację od zera, ponieważ tablice indeksowane są od zera(Aby uzyskać wartość pierwszego wierzchołka wpisujemy nodes[0]).
var edge0 = [0, 1];
var edge1 = [1, 3];
var edge2 = [3, 2];
var edge3 = [2, 0];
var edge4 = [4, 5];
var edge5 = [5, 7];
var edge6 = [7, 6];
var edge7 = [6, 4];
var edge8 = [0, 4];
var edge9 = [1, 5];
var edge10 = [2, 6];
var edge11 = [3, 7];
var edges = [edge0, edge1, edge2, edge3, edge4, edge5, edge6, edge7, edge8, edge9, edge10, edge11];
Trzeba jednak uważać, aby połączyć ze sobą właściwe wierzchołki. Oto wizualizacja wierzchołków które podłączyliśmy do sześcianu:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.