If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Korzystanie ze zmiennych

Zadanie

W poniższym kodzie definiujemy zmienną i rysujemy trzy kształty - prostokąt i dwie elipsy:
var xPos = 55;
rect(10, 20, 30, 40);
ellipse(xPos, 20, 15, 30);
ellipse(xPos, 10, 20, 30);
Jaka jest współrzędna x punktu, gdzie zostaną narysowane elipsy?
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4