Główna zawartość

Wstęp do SQL: Zarządzanie danymi i tworzenie zapytań

Naucz się jak używać SQL do przechowywania i manipulowania danymi. SQL jest językiem zaprojektowanym do zarządzania danymi w relacyjnej bazie danych. Jest on używany przez wiele aplikacji i organizacji.

Zobacz jak możesz dowiedzieć się więcej o SQL i bazach danych.