Sortowanie przez wstawianie - pseudokod

Teraz, gdy już wiesz jak wstawić nowy element do posortowanej podtablicy, możesz napisać program umożliwiający sortowanie przez wstawianie:
  1. Wywołaj funkcję insert aby wstawić element, który znajduje się na miejscu o indeksie 1 do posortowanej podtablicy w miejsce o indeksie 0.
  2. Wywołaj funkcję insert, aby wstawić element, który znajduje się na miejscu o indeksie 2 do posortowanej podtablicy na miejsce o indeksie 0 lub 1.
  3. Wywołaj funkcję insert, aby wstawić element, który znajduje się na miejscu o indeksie 3 do posortowanej podtablicy na miejsce o indeksie od 0 do 2.
  4. Na końcu należy wywołać insert by wstawić element, który znajduje się na miejscu o indeksie n1 n-1 do posortowanej podtablicy na miejsce o indeksie od 0 do n2 n-2 .
Dla przypomnienia poniżej znajduje się wizualizacja tych kroków algorytmu na przykładzie talii kart:

Materiał powstał we współpracy profesorów z Dartmouth Computer Science Thomasa Cormena i Devina Balkcoma oraz zespołu nauczycieli informatyki Khan Academy. Materiał jest udostępniony na licencji CC-BY-NC-SA.
Ładowanie