If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Szybkie sortowanie (quicksort)

Podobnie jak sortowanie przez scalanie merge sort, quicksort korzysta z techniki dziel i zwyciężaj, zatem jest to algorytm rekurencyjny. Quicksort korzysta ze strategii dziel i zwyciężaj w nieco inny sposób niż merge sort. W merge sort w kroku podziału niemal nic się nie dzieje, a prawdziwa praca odbywa się podczas scalania. W quicksort jest odwrotnie: cała filozofia zawiera się w części odpowiedzialnej za podział. Tak naprawdę, w kroku scalania, quicksort nie robi nic.
Quicksort różni się od merge sort także w kilku innych aspektach. Quicksort pracuje w miejscu. Jego pesymistyczny czas działania jest taki, jak w przypadku sortowania przez wybór (selection sort) czy przez wstawianie (insertion sort): \Theta, left parenthesis, n, squared, right parenthesis. Jednak średni czas przebiegu jest równie dobry jak w merge sort: \Theta, left parenthesis, n, log, start base, 2, end base, n, right parenthesis. Dlaczego zatem brać pod uwagę quicksort podczas gdy merge sort jest przynajmniej tak samo dobry? Otóż stały współczynnik ukryty w notacji dużego-Θ jest dla quicksort całkiem przyzwoity. W praktyce, quicksort ma lepszą wydajność niż merge sort i osiąga zauważalnie lepsze rezultaty niż sortowanie przez wybór czy przez wstawianie.
Wyjaśnimy jak quicksort wykorzystuje strategię dziel-i-rządź (divide-and-conquer). Podobnie jak w przypadku merge sort, załóżmy, że chcemy posortować podtablicę array[p..r], zakładając na początku, że nasza tablica to array[0..n-1].
  1. Podzielmy poprzez wybranie elementu w podtablicy array[p..r]. Nazwijmy ten element elementem rozdzielającym. Przestawmy elementy w podtablicy array[p..r], tak aby wszystkie elementy w podtablicy array[p..r], które są mniejsze lub równe elementowi rozdzielającemu były na lewo od niego, a wszystkie pozostałe elementy w podtablicy były od niego na prawo. Tę procedurę nazywamy partycjonowaniem. W tym momencie, nie jest istotne, w jakim porządku względem siebie znajdują się zarówno elementy na lewo od elementu rozdzielającego, jak i na prawo. Dbamy jedynie o to, aby każdy z elementów znajdował się w pewnym miejscu po odpowiedniej stronie elementu rozdzielającego.
    Z powodów praktycznych zawsze wybieramy najbardziej prawy element w podtablicy array[r] jako element rozdzielający. Więc, na przykład, jeśli podtablica składa się z elementów [9, 7, 5, 11, 12, 2, 14, 3, 10, 6], wybieramy 6 jako element rozdzielający. Po partycjonowaniu, podtablica może wyglądać następująco: [5, 2, 3, 6, 12, 7, 14, 9, 10, 11]. Przyjmijmy, że 'q' jest indeksem elementu rozdzielającego.
  2. Zwyciężaj rekurencyjnie sortując podtablice array[p..q-1] (wszystkie elementy na lewo od piwotu, o wartości mniejszej bądź równej wartości piwotu) i array[q+1..r] (wszystkie elementy na prawo od piwotu, o wartości większej niż piwot).
  3. Połącz nie robiąc nic. Skończyliśmy kiedy krok dzielenia posortował rekurencyjnie. Dlaczego? Wszystkie elementy na lewo od piwotu w tablicy array[p..q-1] są mniejsze lub równe piwotowi i są posortowane oraz wszystkie elementy na prawo od piwotu w array[q+1..r] są większe niż piwot i są posortowane. Elementy w array[p..r] nic na to nie poradzą ale są posortowane!
    Zastanów się nad naszym przykładem. Po sortowaniu rekurencyjnym pod-tablica na lewo od piwotu wynosi [2, 3, 5], a tablica na prawo od piwotu wynosi [7, 9, 10, 11, 12, 14]. Więc pod-tablica posiada [2, 3, 5] następnie 6 oraz [7, 9, 10, 11, 12, 14]. Pod-tablica jest posortowana!
Podstawowymi przypadkami są tablice o mniej niż dwu elementach, tak jak w sortowaniu przez złączanie (merge sort). W sortowaniu przez złączanie, nie spotyka się pod-tablicy bez elementów, ale w quicksort może się tak zdarzyć, jeżeli pozostałe elementy pod-tablicy są wszystkie mniejsze lub wszystkie większe niż piwot.
Cofnijmy się do drugiego kroku i prześledźmy rekurencyjne sortowanie pod-tablic. Po pierwszym podziale, mamy pod-tablice [5, 2, 3] i [12, 7, 14, 9, 10, 11], z 6 jako piwotem.
Aby posortować pod-tablicę [5, 2, 3], wybieramy 3 jako piwot. Po podziale mamy [2, 3, 5]. Pod-tablica [2], po lewej stronie piwotu, jest podstawowym przypadkiem, podobnie jak pod-tablica [5] po prawej.
Aby posortować pod-tablicę [12, 7, 14, 9, 10, 11], wybieramy 11 jako piwot, co daje w rezultacie [7, 9, 10] po lewej stronie piwotu i [14, 12] po prawo. Po posortowaniu tych pod-tablic, otrzymujemy kolejno [7, 9, 10], 11, [12, 14].
Poniżej zaprezentowano cały przebieg algorytmu quicksort. Na niebiesko zaznaczono miejsca, gdzie były piwoty w poprzednich przebiegach rekurencji, zatem wartości w tych miejscach już nie będą sprawdzane ani przenoszone:

Materiał powstał we współpracy profesorów z Dartmouth Computer Science Thomasa Cormena i Devina Balkcoma oraz zespołu nauczycieli informatyki Khan Academy. Materiał jest udostępniony na licencji CC-BY-NC-SA.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.