If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Szybkie sortowanie (quicksort)

Podobnie jak sortowanie przez scalanie merge sort, quicksort korzysta z techniki dziel i zwyciężaj, zatem jest to algorytm rekurencyjny. Quicksort korzysta ze strategii dziel i zwyciężaj w nieco inny sposób niż merge sort. W merge sort w kroku podziału niemal nic się nie dzieje, a prawdziwa praca odbywa się podczas scalania. W quicksort jest odwrotnie: cała filozofia zawiera się w części odpowiedzialnej za podział. Tak naprawdę, w kroku scalania, quicksort nie robi nic.
Quicksort różni się od merge sort także w kilku innych aspektach. Quicksort pracuje w miejscu. Jego pesymistyczny czas działania jest taki, jak w przypadku sortowania przez wybór (selection sort) czy przez wstawianie (insertion sort): Θ(n2). Jednak średni czas przebiegu jest równie dobry jak w merge sort: Θ(nlog2n). Dlaczego zatem brać pod uwagę quicksort podczas gdy merge sort jest przynajmniej tak samo dobry? Otóż stały współczynnik ukryty w notacji dużego-Θ jest dla quicksort całkiem przyzwoity. W praktyce, quicksort ma lepszą wydajność niż merge sort i osiąga zauważalnie lepsze rezultaty niż sortowanie przez wybór czy przez wstawianie.
Wyjaśnimy jak quicksort wykorzystuje strategię dziel-i-rządź (divide-and-conquer). Podobnie jak w przypadku merge sort, załóżmy, że chcemy posortować podtablicę array[p..r], zakładając na początku, że nasza tablica to array[0..n-1].
 1. Podzielmy poprzez wybranie elementu w podtablicy array[p..r]. Nazwijmy ten element elementem rozdzielającym. Przestawmy elementy w podtablicy array[p..r], tak aby wszystkie elementy w podtablicy array[p..r], które są mniejsze lub równe elementowi rozdzielającemu były na lewo od niego, a wszystkie pozostałe elementy w podtablicy były od niego na prawo. Tę procedurę nazywamy partycjonowaniem. W tym momencie, nie jest istotne, w jakim porządku względem siebie znajdują się zarówno elementy na lewo od elementu rozdzielającego, jak i na prawo. Dbamy jedynie o to, aby każdy z elementów znajdował się w pewnym miejscu po odpowiedniej stronie elementu rozdzielającego.
  Z powodów praktycznych zawsze wybieramy najbardziej prawy element w podtablicy array[r] jako element rozdzielający. Więc, na przykład, jeśli podtablica składa się z elementów [9, 7, 5, 11, 12, 2, 14, 3, 10, 6], wybieramy 6 jako element rozdzielający. Po partycjonowaniu, podtablica może wyglądać następująco: [5, 2, 3, 6, 12, 7, 14, 9, 10, 11]. Przyjmijmy, że 'q' jest indeksem elementu rozdzielającego.
 2. Zwyciężaj rekurencyjnie sortując podtablice array[p..q-1] (wszystkie elementy na lewo od piwotu, o wartości mniejszej bądź równej wartości piwotu) i array[q+1..r] (wszystkie elementy na prawo od piwotu, o wartości większej niż piwot).
 3. Połącz nie robiąc nic. Skończyliśmy kiedy krok dzielenia posortował rekurencyjnie. Dlaczego? Wszystkie elementy na lewo od piwotu w tablicy array[p..q-1] są mniejsze lub równe piwotowi i są posortowane oraz wszystkie elementy na prawo od piwotu w array[q+1..r] są większe niż piwot i są posortowane. Elementy w array[p..r] nic na to nie poradzą ale są posortowane!
  Zastanów się nad naszym przykładem. Po sortowaniu rekurencyjnym pod-tablica na lewo od piwotu wynosi [2, 3, 5], a tablica na prawo od piwotu wynosi [7, 9, 10, 11, 12, 14]. Więc pod-tablica posiada [2, 3, 5] następnie 6 oraz [7, 9, 10, 11, 12, 14]. Pod-tablica jest posortowana!
Podstawowymi przypadkami są tablice o mniej niż dwu elementach, tak jak w sortowaniu przez złączanie (merge sort). W sortowaniu przez złączanie, nie spotyka się pod-tablicy bez elementów, ale w quicksort może się tak zdarzyć, jeżeli pozostałe elementy pod-tablicy są wszystkie mniejsze lub wszystkie większe niż piwot.
Cofnijmy się do drugiego kroku i prześledźmy rekurencyjne sortowanie pod-tablic. Po pierwszym podziale, mamy pod-tablice [5, 2, 3] i [12, 7, 14, 9, 10, 11], z 6 jako piwotem.
Aby posortować pod-tablicę [5, 2, 3], wybieramy 3 jako piwot. Po podziale mamy [2, 3, 5]. Pod-tablica [2], po lewej stronie piwotu, jest podstawowym przypadkiem, podobnie jak pod-tablica [5] po prawej.
Aby posortować pod-tablicę [12, 7, 14, 9, 10, 11], wybieramy 11 jako piwot, co daje w rezultacie [7, 9, 10] po lewej stronie piwotu i [14, 12] po prawo. Po posortowaniu tych pod-tablic, otrzymujemy kolejno [7, 9, 10], 11, [12, 14].
Poniżej zaprezentowano cały przebieg algorytmu quicksort. Na niebiesko zaznaczono miejsca, gdzie były piwoty w poprzednich przebiegach rekurencji, zatem wartości w tych miejscach już nie będą sprawdzane ani przenoszone:

Materiał powstał we współpracy profesorów z Dartmouth Computer Science Thomasa Cormena i Devina Balkcoma oraz zespołu nauczycieli informatyki Khan Academy. Materiał jest udostępniony na licencji CC-BY-NC-SA.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

 • Awatar leaf orange style dla użytkownika Adam Zarzecki
  Z całym szacunkiem , jestem uczącym się ... te rysunki wrecz utrudniają zrozumienie .
  Za dużo tego pr pr pr pr
  (2 głosy)
  Awatar Default Khan Academy avatar dla użytkownika
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.