If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przystawanie modulo

Przystawanie modulo

Możesz spotkać się z wyrażeniem:
AB(mod C)
To oznacza, że A jest zbieżne do B modulo C.
Przedyskutujemy znaczenie przystawania modulo przeprowadzając następujący eksperyment myślowy z wykorzystaniem operacji dzielenia modulo.
Wyobraźmy sobie, że obliczamy modulo 5 dla wszystkich liczb całkowitych:
Załóżmy, że oznaczyliśmy 5 plastrów liczbami 0, 1, 2, 3, 4. Następnie każdą liczbę całkowitą, stawiamy na kawałek, który indeksuje reszta z dzielenia tej liczby przez 5.
Pomyśl, że plastry są jak kosze, które zawierają w sobie zbiory liczb. Na przykład, 26 włożymy do kawałka oznaczonego przez 1 ponieważ 26 mod 5=1.
Powyżej znajduje się rysunek przedstawiający niektóre z liczb, które możemy znaleźć w każdym z kawałków.
Przydałoby się nam pojęcie wyrażające fakt, że dane liczby całkowite należą do tego samego kawałka. (Zauważmy, że w powyższym przykładzie 26 znajduje się w tym samym kawałku, co 1, 16, 11, 16, 21).
Aby wyrazić, że dwie liczby znajdują się w tym samym kawałku, mówimy, że należą one do tej samej klasy równoważności.
Relację tą oznaczamy symbolicznie, dla operacji mod C, przez : AB (mod C)
Powyższe wyrażenie wymawia się: A jest przystające do B modulo C.
Przeanalizujmy dokładniej powyższe wyrażenie
  1. jest symbolem przystawania (kongruencji), który oznacza, że liczby A i B należą do tej samej klasy równoważności.
  2. (mod C) mówi nam, jakie działanie zastosowaliśmy do Ai B.
  3. mając dane jedno i drugie, nazywamy “przystawaniem modulo C.
np. 2611 (mod 5)
26 mod 5=1 więc jest to klasa równoważności z 1,
11 mod 5=1 również jest to klasa równoważności z 1.
Zauważ, że jest to różne od A mod C: 2611 mod 5.

Uwagi dotyczące przystawania Modulo

Możemy zrozumieć lepiej znaczenie przystawania modulo powtarzając ten sam eksperyment myślowy, tyle że z inną dodatnią liczbą całkowitą C.
Najpierw numerujemy C kawałków, 0,1,2,,C2,C1.
Następnie, każdą liczbę całkowitą przyporządkowujemy przyporządkowujemy kawałkowi indeksowanego przez resztę z dzielenia tej liczby przez mod C.
Poniżej znajdują się przykładowe przyporządkowania liczb do kolejnych kawałków.
Jeśli zajrzelibyśmy na kawałek indeksowany przez 0, znaleźlibyśmy:
,3C,2C,C,0,C,2C,3C,
Jeśli zajrzymy do wiaderka oznakowanego 1, znajdziemy:
,13C,12C,1C,1,1+C,1+2C,1+3C,
Jeśli zajrzymy do wiaderka oznakowanego 2, znajdziemy:
,23C,22C,2C,2,2+C,2+2C,2+3C,
Jeśli zajrzymy do wiaderka C1 ,znadziemy:
,2C1,C1,1,C1,2C1,3C1,4C1
W oparciu o ten eksperyment możemy sformułować następujące spostrzeżenie:
Wartości w każdym z kawałków równe są liczbie indeksującej kawałek, plus lub minus pewna wielokrotność C.
Oznacza to, że różnica dowolnych dwu wartości w danym kawałku jest pewną wielokrotnością C
Spostrzeżenie to pomoże nam następnie zrozumieć równoważne stwierdzenia i klasy równoważności.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.