Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Relacje równoważności

Równoważne stwierdzenia

Przypomnijmy sobie najpierw następujące równoważne stwierdzenia
 • AB (mod C)
 • A mod C=B mod C
 • C | (AB) (symbol | oznacza "dzieli" albo "jest dzielnikiem" )
 • A=B+KC (gdzie K jest pewną liczbą całkowitą)
Możemy więc swobodnie przechodzić pomiędzy równoważnymi sposobami na wyrażenie tego samego faktu.
Dla przykładu następujące są równoważne:
 • 1323 (mod 5)
 • 13 mod 5=23 mod 5
 • 5 | (1323) ( 5 | 10, co jest prawdą, ponieważ 5(2)=10 )
 • 13=23+K5. Możemy spełnić to równanie dla K=2: 13=23+(2)5

Przystawanie modulo jest relacją równoważności


Przekonaj się, że kawałki użyte w poprzednim przykładzie mają następujące własności:
 • Każda para liczb w danym kawałku pozostaje ze sobą w relacji
 • Nigdy nie znajdziemy danej liczby w więcej niż jednym kawałku (zbiory liczb znajdujące się w różnych kawałkach są ze sobą rozłączne)
 • Jeśli połączymy zbiory znajdujące się we wszystkich kawałkach dostaniemy "ciasto" zawierające wszystkie liczby
Ciasto z kawałkami spełniającymi powyższe własności nazywa się relacją równoważności .
Relacja równoważności określa jak kroimy nasze ciastko (albo jak dzielimy zbiór interesujących nas liczb na ( klasy równoważności ).
Relacje równoważności muszą mieć następujące własności:
 • Ciasto: zbiór wszystkich liczb, które nas interesują
 • Kawałek ciasta: klasa równoważności
 • Sposób pocięcia ciasta na kawałki: określa relację równoważności
W szczególności, w poprzednim przykładzie
 • Ciasto: zbiór iczb całkowitych
 • Kawałek ciasta oznaczony B: Klasa równoważności, w której wszystkie wartości spełniają mod C=B
 • Sposób pocięcia ciasta na kawałki: używając relacji przystawania modulo C, (mod C)
Z tego powodu mówimy, że Przystawanie modulo C jest relacją równoważności . Dzieli ona zbiór liczb całkowitych na C różnych klas równoważności.

Czemu dbamy o to, że przystawanie modulo jest relacją równoważności?

Wiedząc, że przystawanie modulo jest relacją równoważności, możemy wnioskować o pewnych własnościach, jakie musi ono posiadać.
Relacje równoważności to relacje, które mają następujące własności:
 • zwrotne: A jest w relacji z A
 • Jest symetryczne: jeśli A jest w relacji z B to B jest w relacji z A
 • przechodnie: jeśli A jest w relacji z B i B jest w relacji z C, to A jest w relacji z C
Ponieważ przystawanie modulo jest relacja równoważności, oznacza to, że:
 • AA (mod C)
 • Jeśli AB (mod C), to BA (mod C)
 • Jeśli AB (mod C) i BD (mod C) to AD (mod C)

Przykład

Zastosujmy te własności na konkretnym przykładzie, na przykład mod 5:
 • 33 (mod 5) (zwrotność)
 • if 38 (mod 5) then 83 (mod 5) (symetryczność)
 • if 38 (mod 5) and if 818 (mod 5) then 318 (mod 5) (przechodniość)

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.