If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Relacje równoważności

Równoważne stwierdzenia

Przypomnijmy sobie najpierw następujące równoważne stwierdzenia
 • A, \equiv, B, space, left parenthesis, start text, m, o, d, space, end text, C, right parenthesis
 • A, start text, space, m, o, d, space, end text, C, equals, B, start text, space, m, o, d, space, end text, C
 • C, space, vertical bar, space, left parenthesis, A, minus, B, right parenthesis (symbol | oznacza "dzieli" albo "jest dzielnikiem" )
 • A, equals, B, plus, K, dot, C (gdzie K jest pewną liczbą całkowitą)
Możemy więc swobodnie przechodzić pomiędzy równoważnymi sposobami na wyrażenie tego samego faktu.
Dla przykładu następujące są równoważne:
 • 13, \equiv, 23, space, left parenthesis, start text, m, o, d, space, end text, 5, right parenthesis
 • 13, start text, space, m, o, d, space, end text, 5, equals, 23, start text, space, m, o, d, space, end text, 5
 • 5, space, vertical bar, space, left parenthesis, 13, minus, 23, right parenthesis ( 5, space, vertical bar, space, minus, 10, co jest prawdą, ponieważ 5, dot, left parenthesis, minus, 2, right parenthesis, equals, minus, 10 )
 • 13, equals, 23, plus, K, dot, 5. Możemy spełnić to równanie dla K, equals, minus, 2: 13, equals, 23, plus, left parenthesis, minus, 2, right parenthesis, dot, 5

Przystawanie modulo jest relacją równoważności

ciasto

Przekonaj się, że kawałki użyte w poprzednim przykładzie mają następujące własności:
 • Każda para liczb w danym kawałku pozostaje ze sobą w relacji
 • Nigdy nie znajdziemy danej liczby w więcej niż jednym kawałku (zbiory liczb znajdujące się w różnych kawałkach są ze sobą rozłączne)
 • Jeśli połączymy zbiory znajdujące się we wszystkich kawałkach dostaniemy "ciasto" zawierające wszystkie liczby
Ciasto z kawałkami spełniającymi powyższe własności nazywa się relacją równoważności .
Relacja równoważności określa jak kroimy nasze ciastko (albo jak dzielimy zbiór interesujących nas liczb na ( klasy równoważności ).
Relacje równoważności muszą mieć następujące własności:
 • Ciasto: zbiór wszystkich liczb, które nas interesują
 • Kawałek ciasta: klasa równoważności
 • Sposób pocięcia ciasta na kawałki: określa relację równoważności
W szczególności, w poprzednim przykładzie
 • Ciasto: zbiór iczb całkowitych
 • Kawałek ciasta oznaczony B: Klasa równoważności, w której wszystkie wartości spełniają start text, m, o, d, space, end text, C, equals, B
 • Sposób pocięcia ciasta na kawałki: używając relacji przystawania modulo C, \equiv, left parenthesis, start text, m, o, d, space, end text, C, right parenthesis
Z tego powodu mówimy, że Przystawanie modulo C jest relacją równoważności . Dzieli ona zbiór liczb całkowitych na C różnych klas równoważności.

Czemu dbamy o to, że przystawanie modulo jest relacją równoważności?

Wiedząc, że przystawanie modulo jest relacją równoważności, możemy wnioskować o pewnych własnościach, jakie musi ono posiadać.
Relacje równoważności to relacje, które mają następujące własności:
 • zwrotne: A jest w relacji z A
 • Jest symetryczne: jeśli A jest w relacji z B to B jest w relacji z A
 • przechodnie: jeśli A jest w relacji z B i B jest w relacji z C, to A jest w relacji z C
Ponieważ przystawanie modulo jest relacja równoważności, oznacza to, że:
 • A, \equiv, A, space, left parenthesis, start text, m, o, d, space, end text, C, right parenthesis
 • Jeśli A, \equiv, B, space, left parenthesis, start text, m, o, d, space, end text, C, right parenthesis, to B, \equiv, A, space, left parenthesis, start text, m, o, d, space, end text, C, right parenthesis
 • Jeśli A, \equiv, B, space, left parenthesis, start text, m, o, d, space, end text, C, right parenthesis i B, \equiv, D, space, left parenthesis, start text, m, o, d, space, end text, C, right parenthesis to A, \equiv, D, space, left parenthesis, start text, m, o, d, space, end text, C, right parenthesis

Przykład

mod5
Zastosujmy te własności na konkretnym przykładzie, na przykład start text, m, o, d, space, end text, 5, colon
 • 3, \equiv, 3, space, left parenthesis, start text, m, o, d, space, end text, 5, right parenthesis (zwrotność)
 • if 3, \equiv, 8, space, left parenthesis, start text, m, o, d, space, end text, 5, right parenthesis then 8, \equiv, 3, space, left parenthesis, start text, m, o, d, space, end text, 5, right parenthesis (symetryczność)
 • if 3, \equiv, 8, space, left parenthesis, start text, m, o, d, space, end text, 5, right parenthesis and if 8, \equiv, 18, space, left parenthesis, start text, m, o, d, space, end text, 5, right parenthesis then 3, \equiv, 18, space, left parenthesis, start text, m, o, d, space, end text, 5, right parenthesis (przechodniość)

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.