Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Co to jest arytmetyka modularna?

Wprowadzenie do matematyki modularnej

Kiedy dzielimy dwie liczby całkowite otrzymuje się następujące równanie:
AB=Q reszty R
A to dzielna
B to dzielnik
Q to iloraz
R to reszta
Czasami jesteśmy zainteresowani jedynie resztą z dzielenia A przez B.
  Resztę z dzielenia A przez B zapisujemy za pomocą operatora modulo (w skrócie mod).
Korzystając z powyższych A, B, Q, i R, otrzymamy: A mod B=R
Możemy to przeczytać jako A modulo B jest równe R. Gdzie B jest określane jako moduł.
Na przykład:
135=2 reszty 313 mod 5=3

Wizualizacja operacji modulo na tarczy zegara

Spójrzmy, co dzieje się, gdy zwiększamy liczby o 1, dzieląc następnie przez 3.
03=0 reszta 013=0 reszta 123=0 reszta 233=1 reszta 043=1 reszta 153=1 reszta 263=2 reszta 0
Kolejne reszty zaczynają się od 0 i rosną o 1, do momentu kiedy argument będzie o jeden mniejszy niż dzielnik. Następnie sekwencja powtarza się.
Zauważając te zależności możemy zwizualizować operację modulo za pomocą okręgów.
Piszemy 0 na górze okręgu i dalej, z godnie z kierunkiem wskazówek zegara kolejne liczby całkowite 1, 2... do jednego mniej niż dzielnik.
Na przykład, tarcza zegara, na której 12 zastąpiono zerem, byłaby okręgiem odpowiadającym arytmetyce modulo 12.
Aby obliczyć A mod B, należy wykonać następujące kroki:
  1. Zbudować zegar o rozmiarze B, który zaczyna się od 0.
  2. Zaczynamy od 0 i idziemy zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara A kroków
  3. Rozwiązanie znajduje się tam gdzie skończymy.
(Jeśli liczba A jest dodatnia, poruszamy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jeśli jest ujemna - przeciwnie.)

Przykłady

8 mod 4=?

Dla dzielnika równego 4 konstruujemy zegar z liczbami 0, 1, 2, 3.
  Zaczynamy od 0 i idziemy w prawo 8 kroków dookoła zegara. Otrzymujemy sekwencję liczb 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0.
Skończyliśmy na więc na 0, a zatem 8 mod 4=0.

7 mod 2=?

Dla dzielnika równego 2 konstruujemy zegar z liczbami 0 i 1.
  Zaczynamy od 0 i idziemy w prawo 7 kroków dookoła zegara, otrzymując sekwencję liczb 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1.
Skończyliśmy na 1 więc 7 mod 2=1.

5 mod 3=?

Dla dzielnika równego 3 konstruujemy zegar z liczbami 0, 1, 2
  Zaczynamy od 0 i wykonujemy 5 kroków w kierunku przeciwnym (5 jest ujemna) do ruchu wskazówek zegara. Otrzymujemy sekwencję liczb 2, 1, 0, 2, 1.
Skończyliśmy na 1 więc 5 mod 3=1.

Podsumowanie

Jeśli mamy A mod B i zwiększymy A poprzez wielokrotność B, będziemy w tym samym miejscu, np.
A mod B=(A+KB) mod B dla dowolnego całkowitego K.
Na przykład:
3 mod 10=313 mod 10=323 mod 10=333 mod 10=3

Notatki do Czytelnika

Operacja modulo w językach programowania i na kalkulatorach

Wiele języków programowania i kalkulatorów posiada operator modulo, zazwyczaj oznaczany przez symbol %. Jeśli obliczamy resztę z dzielenia dla ujemnej dzielnej niektóre języki programowania zwracają liczbę ujemną.
 np.
-5 % 3 = -2.

Zbieżność modulo

Możesz spotkać się z wyrażeniem:
AB (mod C)
To oznacza, że A jest zbieżne do B modulo C. Jest to podobne do wyrażeń używanych tutaj, ale trochę inne.
W następnym artykule wyjaśnimy jego znaczenie i w jaki sposób jest związane z używanymi przez nas pojęciami.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.