If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Co to jest arytmetyka modularna?

Wprowadzenie do matematyki modularnej

Kiedy dzielimy dwie liczby całkowite otrzymuje się następujące równanie:
start fraction, A, divided by, B, end fraction, equals, Q, start text, space, r, e, s, z, t, y, space, end text, R
A to dzielna
B to dzielnik
Q to iloraz
R to reszta
Czasami jesteśmy zainteresowani jedynie resztą z dzielenia A przez B.
  Resztę z dzielenia A przez B zapisujemy za pomocą operatora modulo (w skrócie mod).
Korzystając z powyższych A, B, Q, i R, otrzymamy: A, start text, space, m, o, d, space, end text, B, equals, R
Możemy to przeczytać jako A modulo B jest równe R. Gdzie B jest określane jako moduł.
Na przykład:
135=2 reszty 313 mod 5=3

Wizualizacja operacji modulo na tarczy zegara

Spójrzmy, co dzieje się, gdy zwiększamy liczby o 1, dzieląc następnie przez 3.
03=0 reszta 013=0 reszta 123=0 reszta 233=1 reszta 043=1 reszta 153=1 reszta 263=2 reszta 0
Kolejne reszty zaczynają się od 0 i rosną o 1, do momentu kiedy argument będzie o jeden mniejszy niż dzielnik. Następnie sekwencja powtarza się.
Zauważając te zależności możemy zwizualizować operację modulo za pomocą okręgów.
Piszemy 0 na górze okręgu i dalej, z godnie z kierunkiem wskazówek zegara kolejne liczby całkowite 1, 2... do jednego mniej niż dzielnik.
Na przykład, tarcza zegara, na której 12 zastąpiono zerem, byłaby okręgiem odpowiadającym arytmetyce modulo 12.
Aby obliczyć A, start text, space, m, o, d, space, end text, B, należy wykonać następujące kroki:
  1. Zbudować zegar o rozmiarze B, który zaczyna się od 0.
  2. Zaczynamy od 0 i idziemy zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara A kroków
  3. Rozwiązanie znajduje się tam gdzie skończymy.
(Jeśli liczba A jest dodatnia, poruszamy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jeśli jest ujemna - przeciwnie.)

Przykłady

8, start text, space, m, o, d, space, end text, 4, equals, question mark

Dla dzielnika równego 4 konstruujemy zegar z liczbami 0, 1, 2, 3.
  Zaczynamy od 0 i idziemy w prawo 8 kroków dookoła zegara. Otrzymujemy sekwencję liczb 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0.
Skończyliśmy na więc na 0, a zatem 8, start text, space, m, o, d, space, end text, 4, equals, 0.

7, start text, space, m, o, d, space, end text, 2, equals, question mark

Dla dzielnika równego 2 konstruujemy zegar z liczbami 0 i 1.
  Zaczynamy od 0 i idziemy w prawo 7 kroków dookoła zegara, otrzymując sekwencję liczb 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1.
Skończyliśmy na 1 więc 7, start text, space, m, o, d, space, end text, 2, equals, 1.

minus, 5, start text, space, m, o, d, space, end text, 3, equals, question mark

Dla dzielnika równego 3 konstruujemy zegar z liczbami 0, 1, 2
  Zaczynamy od 0 i wykonujemy 5 kroków w kierunku przeciwnym (5 jest ujemna) do ruchu wskazówek zegara. Otrzymujemy sekwencję liczb 2, 1, 0, 2, 1.
Skończyliśmy na 1 więc minus, 5, start text, space, m, o, d, space, end text, 3, equals, 1.

Podsumowanie

Jeśli mamy A, start text, space, m, o, d, space, end text, B i zwiększymy A poprzez wielokrotność B, będziemy w tym samym miejscu, np.
A, start text, space, m, o, d, space, end text, B, equals, left parenthesis, A, plus, K, dot, B, right parenthesis, start text, space, m, o, d, space, end text, B dla dowolnego całkowitego K.
Na przykład:
3 mod 10=313 mod 10=323 mod 10=333 mod 10=3

Notatki do Czytelnika

Operacja modulo w językach programowania i na kalkulatorach

Wiele języków programowania i kalkulatorów posiada operator modulo, zazwyczaj oznaczany przez symbol %. Jeśli obliczamy resztę z dzielenia dla ujemnej dzielnej niektóre języki programowania zwracają liczbę ujemną.
 np.
-5 % 3 = -2.

Zbieżność modulo

Możesz spotkać się z wyrażeniem:
A, \equiv, B, space, left parenthesis, start text, m, o, d, space, end text, C, right parenthesis
To oznacza, że A jest zbieżne do B modulo C. Jest to podobne do wyrażeń używanych tutaj, ale trochę inne.
W następnym artykule wyjaśnimy jego znaczenie i w jaki sposób jest związane z używanymi przez nas pojęciami.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.