Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:2:05
0 punktów energii
Transkrypcja filmu video (w języku angielskim)
Świat jest pełen informacji. Każda aplikacja, z której korzystasz jest pełna informacji. W Khan Academy przechowujemy informacje o użytkownikach, postępach i odzakach. Facebook przechowuje informacje o tym kim jesteś, o tym kim są twoi przyjaciele, co wstawiają na tablicę. W banku przechowywane są informacje o ilości pieniędzy, którą posiadasz na koncie bankowym. Jak oni przechowują te informacje? Używają bazy danych, programu, który pomaga przechowywać informacje i posiada opcje: dodawania, modyfikowania i zwracania informacji. A to wszystko w ułamku sekundy. Bazy danych pojawiają się w wielu formach, najbardziej popularna jest relacyjna baza danych. Przechowuje ona każdy rodzaj informacji w tabeli, przez co przypomina arkusz kalkulacyjny. Wiersz przedstawia przedmiot, a kolumna przedstawia właściwości przedmiotu. Na przykład, aby przechować informacje o użytkownikach Khan Academy, mamy tabelę użytkowników (users),w której każdy wiersz przechowuje informacje o jednym użytkowniku. Kolumny przechowują właściwości takie jak Twój login czy lokalizacja. Relacyjne bazy danych sprawiają, że szczególnie łatwo jest układać związki pomiędzy tabelami. Na przykład, aby przechować informacje o użytkownikach Khan Academy i ich odznaczeniach, możemy stworzyć tabele użytkowników, i tabelę odznaczeń. Na koniec tworzymy tabelę użytkowników-odznaczeń, żeby zapisać wszystkie zdobyte odznaczenia przypisując ID użytkownika do ID odznaczenia. To dużo bardziej efektywna forma przechowywania informacji niż przepisywanie wszystkich informacji o użytkowniku i jego odznaczeniach w jednej tabeli. Większość baz danych posiada język zapytań umożliwiający korzystanie z niej. Język SQL został zaprojektowany do zarządzania bazami danych i jest najpopularniejszy ze wszystkich. Za pomocą SQL możemy tworzyć tabele, zmieniać informacje, wracać do informacji, którymi jesteśmy zainteresowani, na przykład kto dołączył do nas w zeszłym tygodniu albo który użytkownik ma daną odznakę. To czego cię tutaj nauczymy będziesz wykorzystywał w zadaniach w przeglądarce, używając SQLite, jednej z odmian SQL. Nie będziesz mógł napisać tutaj całej aplikacji, ale gdy już nauczysz się SQL, będziesz miał dużo lepsze pojęcie o tym jak przechowywane są informacje w aplikacjach, z których korzystasz i będziesz umiał użyć SQL gdybyś kiedyś chciał stworzyć aplikację.