If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Obroty w działaniu na dowolne punkty płaszczyzny

Zadanie

Odległość punktu P od początku układu współrzędnych, O, wynosi r. Odcinek O, P tworzy kąt\phi z osią X.
Punkt P, prime jest obrazem punktu P po obrocie o kąt theta wokół początku układu współrzędnych w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Odcinek A, P, prime tworzy kąt prosty z odcinkiem O, P
IJeśli punkt P, prime znajduje się na left parenthesis, x, prime, comma, y, prime, right parenthesis, to y, prime jest równe długości którego fragmentu odcinka?
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?