If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Ćwiczenie 2: Typy podstawowych ujęć

Zbliżenie z filmu Potwory i Spółka.
Część A: Wybierz scenę albo ciąg zdarzeń z jednego z trzech ulubionych filmów i zrób następujące ćwiczenie:
  • Czy uda Ci się znaleźć takie ujęcie, w którym zmienia się sposób filmowania (szeroki kadr, pośredni, czy zbliżenie), żeby uwypuklić główny przekaz?
  • W jaki sposób ustawienia kamery i sposób kadrowania zwiększają ładunek emocjonalny tego ujęcia?
  • Czy potrafisz znaleźć takie ujęcie, w której wykorzystano "zasadę trójpodziału" kadru?
Część B: Wróćmy do pomniejszych ujęć, które prowadzą do kulminacji i budują momenty kluczowe, a które identyfikowaliśmy w swojej historii w jednym w wcześniejszych ćwiczeń. Dla każdego z nich wybierz odpowiedni rodzaj ujęcia (szeroki kadr, pośredni, zbliżenie) i zrób kolejne ćwiczenie:
  • Naszkicuj kadr dla każdego z tych trzech ujęć pokazujący to, co uchwycą kamery. Nie zapomnij, że najważniejsze jest to, co chcesz przekazać widzowi, i to jakie reakcje i emocje chcesz wzbudzić.
Przykład scenopisu z opisem scen pokazujący panoramiczne ujęcie z nauczycielem.
  • Warto zdecydować jak umieścić postacie w kadrze - czy na planie centralnym, w środku kadru, czy też zastosować "zasadę trójpodziału" kompozycji (w punktach przecięcia)
Zasada trójpodziału kadru czy kompozycji - kadr z filmu 'Ratatuj'.
  • Jeśli chcesz zobaczyć jak wyglądają różne ustawienia kamery, popatrz na każdy z poniższych przykładów ujęć. Ustaw kamerę i filmowaną postać lub postacie tam, gdzie Twoim zdaniem powinny się znaleźć, aby uzyskać określone ujęcie. Możesz dodać swoje uwagi, kreski, albo inne szczegóły techniczne czy wskazówki dla kamerzysty lub dotyczące samej postaci.
Fragment scenopisu (ujęcie z góry) pokazujące pozycję kamery i kierunek ruchu postaci.
Zajrzyj do materiału z zajęć Virtual Cameras, aby dowiedzieć się, jak powstają różne ujęcia w filmach Pixar/Disney.