Główna zawartość

Ekonomia i finanse

Makroekonomia

Makroekonomia jest o całych gospodarkach. Co to jest PKB? Dlaczego gospodarka ma się dobrze albo źle? W jaki sposób wpływa na nią rząd? Poruszamy tradycyjne tematy z podstawowego kursu makroekonomii.

Mikroekonomia

Mikroekonomia jest o tym w jaki sposób indywidualni aktorzy podejmują decyzje. Naucz się w jaki sposób podaż i popyt wpływają na ceny, jak przedsiębiorstwa myślą o konkurencji i o wiele więcej! Poruszamy tradycyjne tematy z podstawowego kursu mikroekonomii.

Pierwsze kroki
Niedostatek - film z polskimi napisami

Resources are scarce, so figuring out how to allocate resources is the fundamental problem that the field of economics works to solve. In this lesson, we define economics and introduce the tools and thought processes that economists use to explain the world around us.
Rozpocznij naukę