If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

0

punktów mistrzowskich do zdobycia
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 300 punktów mistrzowskich.
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 100 punktów mistrzowskich.
ĆWICZENIE
The money market: foundational conceptsRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Changes in the money marketRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
ĆWICZENIE
Monetary policy: foundational conceptsRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 300 punktów mistrzowskich.
ĆWICZENIE
The market for loanable fundsRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Changes in the market for loanable fundsRozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 200 punktów mistrzowskich.
Czekają na Ciebie:

Test sprawdzający

Podnieś swoje umiejętności w zakresie wszystkich tematów należących do tego rozdziału i zbierz 900 punktów mistrzowskich.

O tym dziale

In this unit, you'll learn about the financial sector and monetary policy. By knowing the definition of money and other financial assets, you'll be able to explore how the money market and the loanable funds market determine equilibrium nominal and real interest rates. Want to know more about central banks’ monetary policies and the effects of monetary policy actions? Explore this unit to find out!
AP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy College Board, która nie dokonała przeglądu tego zasobu.