Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Realna stopa zwrotu wyrażnona w pieniądzach zeszłorocznych

W tym filmie przedstawimy nieco inne podejście do zrozumienia różnicy między wartościami realnymi i nominalnymi: znajdź wartość aktywa w wartościach pieniężnych z poprzedniego roku. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Obliczaliśmy zwrot realny, wyrażając wszystko w dzisiejszych dolarach. Przeliczyliśmy 100$ zainwestowane przed rokiem, określiliśmy realny zwrot w dzisiejszych dolarach. Uzyskaliśmy realny zwrot. W tym odcinku pokażę inny sposób. Przeliczymy wszystko na pieniądze zeszłoroczne. Mamy 110$. Przeliczmy je... Przeliczmy 110 dzisiejszych dolarów na dolary zeszłoroczne. Pieniądze... pieniądze zeszłoroczne. Możemy zastosować metodę algebraiczną. Nie musimy, ale to bardziej intuicyjne. Jest pewna kwota pieniędzy w zeszłym roku... Nazwijmy ją X. Jeśli pomnożymy ją przez wskaźnik inflacji, czyli zwiększymy o 2%, o 2%... to wyjdzie nam 110 dzisiejszych dolarów. 110$, dzisiaj. Żeby obliczyć X, podzielimy obie strony przez 1,02 i uzyskamy kwotę, która powiększona o inflację, ma tę samą moc nabywczą, co 110$ dziś. Zatem dzielimy 110 przez 1,02 i uzyskujemy... Przesunę kalkulator w prawo. 110 podzielone przez 1,02. To się równa 107,8$. Zaokrąglę. To jest 107,8$. Dziś za 110$ kupimy dokładnie tyle samo, jeśli wierzyć wskaźnikowi CPI, co za 107 dolarów i 80 centów. Dodam jeszcze jedną cyfrę. 84 centy. Tyle wydalibyśmy w zeszłym roku. Jaki jest zwrot w przeliczeniu na pieniądze zeszłoroczne? Zwrot w dolarach... zeszłorocznych. Pieniądze zeszłoroczne. Pieniądze zeszłoroczne. Cóż... wyliczyliśmy, że to 107,84$ w pieniądzach zeszłorocznych. 107 dolarów i 84 centy... A zainwestowaliśmy (w pieniądzach zeszłorocznych) 100$. Zainwestowaliśmy 100$. Nasz zwrot w dolarach wynosi 7,84. A jeśli chcemy obliczyć zwrot realny, to o ile wzrosła nasza siła nabywcza? Mamy zwrot 7,84$ od 100$ inwestycji, więc łatwo to obliczyć. Znów jest... 7,8% realnego zwrotu.