If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Podsumowanie rozdziału Wprowadzenie do ekonomii

W tym artykule znajdziesz podsumowanie wiedzy na temat pojęcia niedostatku. Omówimy podstawowe słownictwo, pojęcia i nieporozumienia, a także zaproponujemy pytania, które pomogą Ci lepiej zrozumieć ten materiał. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości, dzięki wsparciu wolontariuszy.
Jeśli chcesz podsumować, co oznacza ekonomia, możesz to zrobić za pomocą następującego oświadczenia:]
Osoby i społeczeństwa są zmuszane do dokonywania wyborów, ponieważ większość zasobów jest ograniczona.
Ekonomia to badanie, w jaki sposób poszczególne osoby i społeczeństwa decydują się na przydzielanie ograniczonych zasobów; dlaczego decydują się na taką ich alokację i konsekwencje tych decyzji.
Niedobór jest czasami uważany za podstawowy problem ekonomii. Zasoby są ograniczone, ponieważ żyjemy w świecie, w którym ludzkie potrzeby są nieskończone, a ziemia, praca i kapitał potrzebny do zaspokojenia tych potrzeb są ograniczone. Konflikt między nieograniczonymi potrzebami społeczeństwa a naszymi ograniczonymi zasobami oznacza, że muszą być podejmowane wybory przy podejmowaniu decyzji o przydzielaniu ograniczonych zasobów.
Każdy system gospodarczy musi zapewniać społeczeństwu możliwość dokonywania wyborów odpowiadających na trzy podstawowe pytania:
  • Co będzie produkowane przy ograniczonych zasobach społeczeństwa?
  • W jaki sposób wyprodukujemy rzeczy, których potrzebujemy i chcemy?
  • Jak będą dystrybuowane wytwory (pracy) społeczeństwa?

Podstawowe pojęcia

TerminDefinicja
ekonomiabadanie, w jaki sposób jednostki i społeczeństwa decydują się na alokację ograniczonych zasobów.
ograniczeniefakt, że istnieje ograniczona ilość zasobów, aby zaspokoić nieograniczone potrzeby.
zasoby gospodarczezwane również czynnikami produkcji; są to grunty (zasoby naturalne, takie jak minerały i ropa naftowa), praca (praca wnoszona przez ludzi), kapitał (narzędzia, sprzęt i urządzenia) oraz przedsiębiorczość (zdolność do organizowania, rozwoju i zarządzania przedsiębiorstwem), które przedsiębiorstwa wykorzystują do produkcji towarów i usług.
modelenarzędzia graficzne i matematyczne stworzone przez ekonomistów dla lepszego zrozumienia skomplikowanych procesów w ekonomii.
ceteris paribus łacińska fraza oznaczająca „przy tych samych okolicznościach”.
podmiotpodmiot podejmujący decyzję; może to być osoba fizyczna, gospodarstwo domowe, firma, miasto, a nawet rząd danego kraju.
bodźcenagrody lub kary związane z możliwym działaniem; agenci podejmują decyzje w oparciu o bodźce.
racjonalne podejmowanie decyzjiagent jest „racjonalny”, jeśli używa wszystkich dostępnych informacji w celu wybrania działania, które czyni ją maksymalnie możliwą; modele ekonomiczne zakładają, że agenci są racjonalni.
analiza pozytywnaanalityczne myślenie o obiektywnych faktach i możliwych do sprawdzenia relacjach przyczynowo-skutkowych, takich jak to, jak dużo danego towaru zostanie sprzedane po zmianie ceny.
analiza normatywnaw przeciwieństwie do analizy pozytywnej, analiza normatywna to subiektywne myślenie o tym, co powinniśmy cenić, lub sposób działania, który należy podjąć, takie jak znaczenie czynników środowiskowych i podejście do zarządzania nimi.
mikroekonomiabadanie interakcji kupujących i sprzedających na rynkach poszczególnych towarów i usług
makroekonomiabadanie danych zagregowanych i ogólnej produkcji i kondycji handlowej narodów; obejmuje analizę czynników takich jak bezrobocie, inflacja, wzrost gospodarczy i stopy procentowe.
zagregowane dane ekonomiczneśrodki takie jak stopa bezrobocia, stopa inflacji i produkcja krajowa podsumowująca wszystkie rynki w danej gospodarce, a nie poszczególne rynki; agregaty ekonomiczne są często wykorzystywane jako miara wyników ekonomicznych gospodarki.

Modele i wykresy

Ekonomia jest nauką społeczną. Oznacza to, że ekonomiści w swoich badaniach nad interakcjami międzyludzkimi używają modeli do upraszczania, analizowania i przewidywania ludzkich zachowań. Modele obejmują wykresy i modele matematyczne.
Celem tych wykresów i modeli matematycznych jest uproszczenie wielu interakcji zachodzących w gospodarce. Korzystając z modeli, ekonomiści zwykle przyjmują założenie, że analizując wpływ konkretnej zmiany na rynku lub na gospodarkę kraju, wszystko inne jest utrzymywane na stałym poziomie. Terminem, którego używamy dla „przy tych samych okolicznościach”, są wyrażenia łacińskie, ceteris paribus.
Innym założeniem ekonomistów jest to, że podmioty gospodarcze są racjonalne i kierują się bodźcem w podejmowaniu decyzji, które zawsze są w ich własnym interesie. Podczas gdy w rzeczywistości istoty ludzkie często działają irracjonalnie, przyjmując, że ludzie, przedsiębiorstwa, rządy i inne podmioty są racjonalnymi decydentami, i zakładając ceteris paribus, ekonomiści próbują ustanowić prawa i przewidzieć, w jaki sposób interakcje między ludźmi wpłyną na społeczeństwo.
W myśleniu o problemach ekonomicznych, możemy skorzystać z analizy pozytywnej lub analizy normatywnej. Analiza pozytywna to obiektywne, oparte na faktach i przyczynowo-skutkowym myśleniu o problemach. Gdy ekonomiści się z tym nie zgadzają, zwykle wynika to z innej analizy normatywnej. Podczas korzystania z analizy normatywnej nacisk kładzie się na to, co powinno się wydarzyć lub na to, jak pożądane jest jedno działanie w porównaniu z innym działaniem.
Studia z ekonomii dzieli się czasem na dwie dyscypliny: mikroekonomia i makroekonomia. Mikroekonomia bada interakcje kupujących i sprzedających na poszczególnych rynkach towarów i usług, konkurencyjną strukturę rynków i rynki zbytu dla zasobów. Makroekonomia analizuje interakcje i zachowanie gospodarek całych narodów, takie jak przyczyny recesji, przyczyny wzrostu gospodarczego oraz możliwości korzystania ze specjalizacji i handlu.

Częste błędne wyobrażenia

  • Ekonomia nie jest nauką o giełdach, pieniądzach ani o tym, jak prowadzić firmę. Chociaż wielu nowych studentów wierzy, że będą się uczyć o tych pojęciach, ekonomia jest nauką społeczną, która stara się lepiej zrozumieć i przewidzieć interakcje między ludźmi; w przeciwieństwie do biznesu i finansów, które koncentrują się na zarządzaniu organizacją biznesową i inwestowaniu pieniędzy w sposób zapewniający najwyższy zwrot dla inwestorów.
  • Jednym z podstawowych założeń przeprowadzonych w większości analiz ekonomicznych jest to, że wszyscy ludzie są racjonalni i dokonają wyborów w oparciu o to, co zawsze leży w ich najlepszym interesie. W realnym świecie ludzie, firmy, a nawet całe społeczeństwa mogą być bardzo irracjonalne.
  • Tylko dlatego, że decyzja jest „irracjonalna” w sensie ekonomicznym, nie oznacza, że jest ona z natury błędna, zła lub mniejszej wartościa niż to, co ekonomista nazwałby „racjonalną” decyzją. W rzeczywistości w dziedzinie ekonomii behawioralnej chodzi o lepsze zrozumienie powodów, dla których ludzie decydują się na ekonomicznie „irracjonalne” wybory w podejmowaniu decyzji.
  • Jednym z czterech zasobów ekonomicznych, które społeczeństwa muszą zdecydować, jak przydzielić, jest kapitał. Kiedy ludzie używają słowa „kapitał” w mowie potocznej, wiele osób odnosi się do pieniędzy lub „kapitału finansowego”. W ekonomii kapitał definiowany jest jako wyprodukowane już towary (narzędzia, maszyny, urządzenia i fizyczna infrastruktura ), które są używane w produkcji innych towarów lub usług. Robot na podłodze fabryki samochodów jest zdefiniowany jako kapitał ekonomiczny; pieniądze, które pożyczasz, aby założyć własną firmę, nie są.

Pytania do dyskusji

  • Wiktoriański historyk Thomas Carlyle nazwał ekonomię „ponurą nauką”, ponieważ uważał, że obsesyjnie koncentruje się na niedoborze zasobów. Co dziedzina ekonomii zapewnia społeczeństwu, że inne nauki, takie jak chemia, biologia i fizyka, nie mogą?
  • Używając przynajmniej trzech kluczowych terminów z tej lekcji, wyjaśnij, jak pojęcie niedoboru dotyka cię w życiu codziennym.
  • Jakie są trzy podstawowe pytania ekonomiczne? W jaki sposób różne społeczeństwa, o których wiesz lub o których uczyłeś się wcześniej próbowały odpowiedzieć na te pytania?

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.