If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Koszt alternatywny

Koszt utraconych korzyści to wartość czegoś porzuconego/oddanego w zamian za uzyskanie czegoś innego. W tym filmie odkryjemy definicję kosztu alternatywnego, jak go obliczać oraz jak krzywa możliwości produkcyjnych ilustruje koszt alternatywny. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Załóżmy, że przez kilka dni realizowaliśmy scenariusz E. Łowiliśmy tylko 1 królika, ale zbieraliśmy 280 jagód dziennie. Mieliśmy fazę na jagody. To scenariusz E leżący tutaj. Lecz nagle naszedł nas apetyt na mięso. Napiszę: jesteśmy w scenariuszu… w scenariuszu E. I mamy ochotę na więcej mięsa. Pomyślmy, co się zmieni, jeśli będziemy chcieli łowić więcej królików? Stawiamy zatem pytanie: Jeśli chcę złowić 1 królika więcej… jednego królika… więcej… to czego muszę się wyrzec? Jeśli złowię 1 królika więcej, czyli 2 dziennie zamiast 1 dziennie, czyli zmienię scenariusz E na D, to co mi wypadnie? (Plus 1 od tego.) Wypadnie mi… Będę musiał się wyrzec 40 jagód. Widać to tutaj: jeśli chcę złowić dodatkowego królika, to nie mogę wejść na ten niemożliwy, nieosiągalny obszar; muszę pozostać na krzywej możliwości produkcyjnych. Czasem pisze się ją w skrócie jako PPF. Właściwie powinienem powiedzieć: stosuje się skrót PPF. Jeśli chcę dodatkowego królika, krzywa możliwości produkcyjnych opada i muszę wyrzec się 40 jagód. Zatem ten 1 dodatkowy królik kosztuje mnie… muszę się przez niego wyrzec średnio… 40 jagód. Fachowy termin na to, co właśnie opisałem, to: „koszt alternatywny” złowienia jednego królika więcej to rezygnacja z 40 jagód. Napiszę to: „koszt alternatywny”. Koszt alternatywny… jednego dodatkowego królika… Przy czym rozważamy scenariusz E. Jak zobaczymy, ten koszt zmienia się zależnie od scenariusza. W każdym razie tutaj. Koszt alternatywny 1 królika więcej to 40 jagód… 40 jagód, zakładając, że rozważamy scenariusz E. 1 królik więcej pociąga za sobą stratę 40 jagód. Kolejny termin: koszt alternatywny… postarania się o… albo lepiej: wytworzenia… wytworzenia dodatkowego królika… Koszt alternatywny wytworzenia dodatkowej jednostki bywa nazywany „kosztem krańcowym”. Tę ilość można więc uznać także za koszt krańcowy. Koszt krańcowy. W naszym przykładzie, koszt jest wyrażony… To, co tracę – alternatywa, z której rezygnuję… w innych przykładach koszt krańcowy często bywa wyrażony w środkach płatniczych, np. w dolarach. To koszt wytworzenia dodatkowej jednostki, sztuki czegoś. Ale skończmy rozmowę o koszcie alternatywnym. Taki dla scenariusza E jest koszt alternatywny dodatkowego królika. Lecz jaki jest koszt alternatywny… Załóżmy, że mamy już dość mięsa. Siedzimy w scenariuszu E i chcemy zostać wegetarianami. Marzy nam się scenariusz… Chcemy przejść na scenariusz F: nie jeść królików i jeść jak najwięcej owoców. W scenariuszu E można więc zadać inne pytanie: jaki jest koszt alternatywny… koszt alternatywny… Żeby nie trzeba było liczyć, powiedzmy: koszt alternatywny 20 jagód więcej… 20 jagód więcej… wynosi… muszę zrezygnować… z 1 królika. Tak więc tutaj mówimy: „chcę mieć 20 jagód więcej, ale w zamian muszę się wyrzec 1 królika”. Zatem koszt alternatywny, wychodząc ze scenariusza E… koszt alternatywny 20 jagód więcej wynosi jednego… wynosi jednego królika. Tym razem to nie jest koszt krańcowy, bo to koszt 20 jednostek więcej, a nie jednej. Aby uzyskać z tego koszt krańcowy jednej dodatkowej jagody, można powiedzieć: „skoro 20 jagód to 1 królik, to podzielmy obie strony przez 20”. Zatem jedna jagoda więcej… Dla uproszczenia założę, że ten odcinek krzywej jest liniowy. Jeśli podzielimy obie strony przez 20, to jedna jagoda będzie odpowiednikiem ¹/₂₀… ¹/₂₀ królika. Jeśli więc zapragnę mieć 1 jagodę więcej w scenariuszu E, to, licząc średnio, stracę ¹/₂₀ królika. Gdy tak to sformułujemy, możemy mówić… możemy mówić, że jest to… że jest to koszt krańcowy. Teraz wyjaśnię to. Mamy tu do czynienia z krzywą, więc ta wartość nie jest dokładna. Nie chcę zbytnio wchodzić w szczegóły. W tym konkretnym przypadku można bezpiecznie tak zrobić. Koszt alternatywny 20 jagód więcej to 1 królik, a jeśli założymy, że tu linia nie jest zbyt krzywa, że między tymi punktami jest niemal prosta, to koszt alternatywny 1 jagody więcej wynosi ¹/₂₀królika, oraz koszt krańcowy 1 jagody więcej wynosi ¹/₂₀ królika. Można to zrobić dla różnych punktów, zachęcam do tego. Na podstawie tej tabelki z poprzedniego odcinka oraz tej krzywej ustalcie koszty alternatywne dla różnych scenariuszy. Jeśli w scenariuszu B zapragniecie 1 królika więcej to ile was to będzie kosztować, w sensie… w sensie jagód. Albo jeśli zapragniecie więcej jagód… to ile królików was to będzie kosztować.