Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Aggregate Demand

Zadanie

The graph below shows two levels of aggregate demand (AD) in Jabberton.
Which of the following changes would most likely lead to the shift from AD1 to AD2 shown in this graph?
Wybierz 1 odpowiedź: