Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Expenditure and Tax Multipliers

Zadanie

Investment spending in Gerbilia decreased by $6 billion.
What measure can be used to determine the final impact of the change in investment spending on aggregate demand (AD)?
Wybierz 1 odpowiedź: