If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość
In this lesson summary review and remind yourself of the key terms and graphs related to short-run aggregate supply. topics include sticky wage theory and menu cost theory, as well as the causes of short-run aggregate supply shocks.
Sortuj według
AP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy College Board, która nie dokonała przeglądu tego zasobu.