Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Cenowa elastyczność popytu i jej determinanty

Zadanie

When the price of spicy sauce was $10, people bought 100 jars. When the price increased to $12, people only bought 40 jars.
What is the price elasticity of demand for spicy sauce?
Wybierz 1 odpowiedź: