If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Cena produktów i popytu

Dobra komplementarne to dobra, które są konsumowane razem. Substytuty to dobra, które można konsumować zamiennie. Ceny dóbr komplementarnych i substytutów również przesuwają krzywą popytu. Kiedy cena dobra komplementarnego maleje, to ilość popytu na to dobro rośnie i rośnie też popyt na dobro, dla którego dane dobro jest komplementarne. Kiedy cena substytutu dobra maleje, to ilość popytu na to dobro rośnie, ale popyt na inne dobro będące substytutem maleje. W tym filmie wyjaśniamy dokładniej w jaki sposób zmiany cen dóbr komplementarnych i substytucyjnych wpływają na krzywą popytu. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Rozmawialiśmy o prawie popytu, które mówi, że gdy inne czynniki są stałe i zwiększymy cenę produktu, to zmniejszy się wielkość popytu na ten produkt. Oczywiste. Spadek ceny zwiększa wielkość popytu, choć jest kilka wyjątków. W tym odcinku skupię się na tych z założenia stałych czynnikach, które są warunkiem tego prawa i pozwalają poruszać się po tej krzywej. Zastanowimy się, co będzie, jeśli zmienimy któryś z tych czynników. Jak to zmieni całą krzywą. Jak to zmieni całą zależność wielkości popytu od ceny. Pierwszy czynnik, którym się zajmę, to cena produktów konkurencyjnych. Cena… konkurencyjnych… produktów konkurencyjnych. Jeśli więc założymy, że cena… Nie „produktów konkurencyjnych”, tylko „dóbr powiązanych”, bo nie wszystkie z nich konkurują z naszym. Cena dóbr powiązanych. To jedna z rzeczy, które uznajemy za stałe, gdy mówimy „inne czynniki są stałe” rozważając tę zależność. Uznajemy, że te czynniki się nie zmieniają. Co się jednak stanie, gdy te czynniki się zmienią? Cóż, wyobraźmy sobie, że są inne… powiedzmy, inne e-booki… inne e-booki… których ceny… których ceny rosną. Ceny innych e-booków rosną. Jak to wpłynie na naszą zależność ceny od wielkości popytu? Jeśli ceny innych e-booków rosną, to nagle mój e-book, bez względu na jego aktualną cenę… bez względu na cenę, nagle staje się bardziej pożądany. Przy cenie 2 dolarów więcej ludzi go kupi, bo inne e-booki będą droższe; to samo przy cenie 4 dolarów, przy cenie 6 dolarów, przy cenie 8 dolarów i przy cenie 10 dolarów. Zatem taka sytuacja przesunęłaby całą krzywą popytu w prawo. Krzywa znalazłaby się tutaj. Znalazłaby się tutaj. Niech to będzie scenariusz… Scenariusz 1. Te inne e-booki stanowią dobra substytucyjne względem mojego e-booka. To tutaj… te inne e-booki to dobra substytucyjne. Dobra substytucyjne. Ktoś powie: „Te powieści są podobne. Skoro ta jest tańsza od tamtej, to może właśnie ją przeczytam.” Aby prawo popytu działało; aby ta krzywa była stabilna, musimy założyć, że te ceny są stałe. Jeśli się zmienią, krzywa się przesunie. Jeśli ceny e-booków wzrosną, przesunie się w prawo, a jeśli ceny innych e-booków spadną, to cała krzywa przesunie się w lewo. Ten czynnik zmienia więc cały popyt, całą tę zależność. Przesuwa krzywą popytu w prawo. Zapiszmy: przesuwa… przesuwa popyt… przesuwa całą krzywą… w prawo. Powtórzę, żeby to było jasne. Zakładając, że inne czynniki są stałe, poruszamy się po krzywej popytu. Uznajemy, że cała zależność wielkości popytu od ceny jest niezmienna, więc danej cenie odpowiada określona wielkość popytu. Poruszamy się po krzywej. Jeśli natomiast zmienimy te czynniki, krzywa się przesunie. Zmieni się ta tabela i zmieni się przebieg krzywej. Istnieją jednak inne dobra powiązane, nie tylko substytucyjne. Na przykład… Niech to będzie scenariusz 2. Na przykład wzrasta cena… wzrasta cena Kindle'a (czytnika e-booków). A więc cena Kindle'a… cena Kindle'a… Może napiszę to tak. Cena Kindle'a… Cena Kindle'a rośnie. Kindle to nie substytut. Ludzie nie kupują albo Kindle'a… Nie kupują albo mojego e-booka, albo Kindle'a. Kindle to uzupełnienie. Trzeba mieć Kindle'a, iPada albo coś podobnego, aby móc przeczytać e-book. Dlatego to tutaj jest dobrem komplementarnym. dobrem komplementarnym. Jeśli dobro komplementarne zdrożeje, a taki czytnik to jeden ze sposobów zakupu mojego e-booka, to spowoduje to zmniejszenie wielkości popytu dla każdej ceny. Zatem, jeśli przy cenie 2 dolarów za mój e-book, ludzie mają mniej Kindle'ów albo wydali całe wolne pieniądze na Kindle'a, więc zabraknie im na mój e-book, albo nie mają Kindle'a, to zmniejszy to wielkość popytu przy każdej cenie. Przy każdej cenie. W rezultacie przesunie się cała krzywa popytu. Przesunie się w lewo. Ta krzywa to scenariusz 2. Może też być na odwrót: cena Kindle'a spada i krzywa przesuwa się w prawo. Gdyby zaś spadły ceny dóbr substytucyjnych, moja krzywa przesunęłaby się w lewo. Przemyślcie te scenariusze, narysujcie do nich krzywe. Produktem nie musi być e-book, możecie wybrać inny. Pomyślcie, co się stanie… jakie są dobra powiązane – substytucyjne i ewentualnie komplementarne – i co się stanie, gdy zmienią się ich ceny. Zawsze pamiętajcie o różnicy między popytem, czyli całą tą zależnością, całą tą krzywą, wzdłuż której możemy się poruszać, jeśli zmieniamy wyłącznie cenę, a wielkością popytu, która jest konkretną ilością przy konkretnej cenie, gdy wszystko inne jest stałe.