If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Memoriałowa podstawa księgowości - film z polskimi napisami

Prosty przykład księgowości memoriałowej. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Oceńmy teraz te same serie wydarzeń lecz tym razem zamiast zamiast użyć do tego księgowania gotówkowego użyjmy zasady memoriałowej. Cała filozofia zasady memoriałowej polega na dopasowaniu dochodów i wydatków do faktycznego wykonywania usługi, co więc faktycznie uchwyca działalność gospodarczą, a nie tylko powoduje przechodzenie samej gotówki z rąk do rąk. Spójrzmy więc co to tak na prawdę oznacza. W pierwszym miesiącu organizacja przyjęcia kosztowała cię 100$ Klient zapłacił ci za tą usługę 200$ Tym co teraz wykorzystamy będzie właśnie memoriałowa metoda księgowania, a więc jest to pewnego rodzaju gotówkowy rachunek zysków i strat, użyjmy więc teraz memoriałowego rachunku zysków i strat. A więc faktycznie zorganizowałeś przyjęcie, otrzymałeś 200$ za tą usługę, a więc zapiszę to 200$ jako zysk. A wydatki związane z wykonaniem usługi które w pierwszym miesiącu poniosłeś wynoszą 100$. A więc twój zysk wynosi 100$. Przynajmniej więc w pierwszym miesiącu kasowa oraz memoriałowa metoda księgowania wyglądają dokładnie tak samo. A wiec ponownie posiadasz w gotówce 100$. Przejdźmy teraz do miesiąca drugiego. Organizowałeś przyjęcie którego koszta wynosiły cię 200$ Zarówno ty jak i twój klient zgodziliście się, że może on zapłacić ci 400$ w przyszłym miesiącu. W tym miejscu zaczyna robić się coraz bardziej interesująco, ponieważ w tym miesiącu przeprowadziłeś katering i przeprowadzenie tego właśnie kateringu w tym miesiącu warte jest 400$. W memoriałowej metodzie księgowania, mógłbyś stwierdzić, że twój zysk w tym miesiącu wynosi 400$. Nawet pomimo tego, że twój klient jeszcze ci nie zapłacił nie wręczył ci jeszcze gotówki za wykonane zlecenie. Sposobem przeliczenia tego, jest twój bilans, możesz powiedzieć, że ktoś jest ci istotnie winien 400$, nazywamy to rachunkiem należności najważniejszą rzeczą w tym jest należność jaką winni są ci inni, musisz otrzymać to od innych ludzi, jednakże jest to twoim kapitałem, inny ludzie są zobligowani aby oddać ci należność A więc twój rachunek należności wynosi 400$ Kiedy klient zapłaci ci już 400$ wtedy pieniądze te "wędrują" z rachunku należności do faktycznego obrotu. Koszty jakie poniosłeś wynosiły 200$. A więc pewnym jest już, że wykonałeś usługę, dochody i koszty za wykonanie tej usługi występują w tym miesiącu, a twój zysk wynosi 200$, zdecydowanie lepiej pokazuje to co konkretnie zrobiłeś w tym miesiącu. W rzeczywistości nie otrzymałeś przecież gotówki z góry a musiałeś wydać ze swoich pieniędzy 200$ na przygotowanie przyjęcia a więc podobnie jak w przypadku kasowej metodzie księgowania zysk twojej gotówki będzie ujemny czyli wynosił będzie -100$. Przejdźmy teraz do miesiąca 3. Otrzymujesz od klienta zaległe 400$ z zeszłego miesiąca. Gdybyśmy używali kasowej metody księgowania dodałbyś to do swojego dochodu, lecz w tym przypadku, dodaliśmy to już do rachunku należności przejęliśmy już ten zysk, Lecz ponieważ otrzymałeś już 400$ w gotówce znika ona z rachunku należności i przechodzi do obrotu gotówkowego ponieważ faktycznie już ją otrzymałeś. Otrzymałeś od klienta 400$ w poprzednim miesiącu. Otrzymałeś od niego także zaliczkę w wysokości 200$ na zorganizowanie kateringu w kolejnym miesiącu. A więc w miesiącu 3 nie organizowałeś żadnego kateringu, i ponieważ nie organizowałeś go w miesiącu 3, twój zysk ale także wydatek wynosi 0, otrzymałeś już 400$ a więc twój rachunek należności także wynosi 0, co przechodzi w obrót gotówkowy, więc to ujemne 100$ do którego dodałeś 400$, staje się dodatnim 300$. Sposób w jaki przelicza się to 200$ które dostałeś od klienta w formie zaliczki, nazywamy przychodem przyszłych okresów. Otrzymałeś w tym miejscu gotówkę, a więc przeszliśmy z ujemnych 100$ dodaliśmy 400$ otrzymując dodatnie 300$ , posiadasz dodatkowe 200$ gotówki co daje nam więc 500$ obrotu gotówkowego, nie zarobiliśmy jednak przecież żadnego dochodu, to 200$ była pewnego rodzaju zaliczką gotówkową, co przenosimy konkretnie tu w miejsce przychodów przyszłego okresu, ten dochód, który dodaliśmy do przychodów w przyszłym okresie, pomoże nam później zarobić, co własnie jest odpowiedzialnością ponieważ jesteśmy zobligowani do zdobycia dochodu. W miesiącu 4 faktycznie zdobyliśmy dochód. A więc w miesiącu 4 przenieśliśmy go w rachunek zysków i start wynoszący 200$, później będziesz musiał ponieść koszt 100$ a więc wpisujemy te 100$ właśnie tu. A więc w czwartym miesiącu zarobiliśmy 100$ i znowu, nasze 100$ odeszło od salda gotówkowego, posiadamy więc nadal 400$. A więc bez względu na to czy używasz gotówkowego czy memoriałowego sięgowania będziesz posiadać dokładnie taką samą ilość gotówki, jeszcze bardziej interesującym jest to w jaki sposób nasz zysk wygląda w każdym okresie, o tym z większym szczegółami opowiem w następnym filmiku.