If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość
Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:3:48

Transkrypcja filmu video

Często słyszymy słowa "deprecjacja" oraz "amortyzacja" używane wspólnie. I w tym filmie chcę przybliżyć wam czemu są one tak podobne a jednocześnie delikatnie różnią się od siebie. We wcześniejszych przykładach mówiliśmy o spadku wartości więc wyobraźmy sobie że w okresie 0 kupiliśmy ciężarówkę za 60,000$ i zamiast jedynie wydawania w okresie 0, zamiast wpisywania 60,000$ kosztu w tym miejscu przekształciliśmy je w kapitał. Możemy więc powiedzieć, że posiadamy kapitał w wysokości 60,000$. Możemy tak powiedzieć na końcu okresu 0 lub na samym początku okresu pierwszego I tym co musimy zrobić do rozdzielić kosz na okres czasu w którym faktycznie zamierzamy używać ciężarówki. W okresie 1, obniżamy wartość ciężarówki o 20,000$. Zakładamy, że w czasie 3 letniej żywotności cięzarówki będziemy robić coś co nazywane jest amortyzacją liniową. Podzielimy więc koszt ciężarówki przez czas jej użytkowania. Są też inne sposoby zmniejszenia wartości. Być może mógłbyś sobie wyobrazić, że spadek wartości może wystąpić szybciej w pierwszym roku. Lecz jest to najprostszy rodzaj deprecjacji i używany jest on przez wiele przedsiębiorstw. Po prostu amortyzacja liniowa. po tym jak wykorzystaliśmy 20,000$ obniżyliśmy wartość ciężarówki o 20,000$ który jest dosłownie kosztem przez nas poniesionym. Na koniec okresu pierwszego, w naszych księgach rachunkowych jest kosztem 40,000$. Następnie w okresie drugim, obniżyliśmy jej wartość o kolejne 20,000$ które będzie równym 20,000$ kosztem w okresie drugim. W naszych księgach rachunkowych pod koniec okresu drugiego będzie wynosiło to 20,000$ Następnie w okresie trzecim, kosztem będzie kolejne 20,000$ zapisane w rachunku zysków i start a później, przynajmniej tę ciężarówkę, zakładając, że nie kupiliśmy jeszcze nowej, kompletnie spisaliśmy ją na straty. Teraz w naszych księgach rachunkowych warta jest 0$, ponieważ bazując na naszym założeniu, jest ona już bezużyteczna. Musieliśmy oddać ją na złom. I tym własnie jest obniżenie wartości. Teraz wyobraź sobie, że prowadzisz ciężarówkową firmę przewozową musimy także zapłacić jakąś opłatę licencyjną. I powiedzmy, że zapłacenie za licencję kosztowało nas 4000$ a korzystać możemy z niej przez 4 lata. A więc ponownie, moglibyśmy zapisać to 4000$ kosztu w tym miejscu lecz nie było by to dokładne, ponieważ nie używamy licencji akurat w tym okresie. Licencja będzie użyteczna przez kolejne 4 lata. Więc znowu, moglibyśmy zapisać to jako kapitał, chodzi nadal o opłatę licencyjną lub chociażby przedpłatę za licencję, w zależności od tego co uważasz za stosowniejsze, a następnie moglibyśmy zamortyzować ten koszt. Co jest zasadniczo tym samym matematycznie. Powiedziałbyś "Spójrz tylko! Będę używał licencji przez kolejne cztery lata co wychodzi zasadniczo po 1000$ za każdy rok". A więc moja amortyzacja mojej licencji w roku pierwszym wynosiłaby 1000$ a w swoich księgach rachunkowych zapisałbym ten wydatek jako 3000$ następnie zamortyzowałbym koszt o kolejne 1000$ a więc zapisać musiałbym już jedynie 2000$ kolejno zamortyzowałbym o następne 1000$ i na koniec okresu 3 w moich księgach rachunkowych warta by ona była 1000$ W okresie 4 po amortyzacji jej o kolejne 1000$ mógłbym całkowicie ją odpisać co prawda wtedy prawdopodobnie musiałbym zdobyć w tym momencie kolejną licencję. A więc matematycznie, amortyzacja i deprecjacja są dokładnie tym samym nawet filozoficznie rzecz ujmując są dokładnie tym samym Chodzi o to, że zamiast ponosić wszystkie koszty na raz mógłbyś powiedzieć "Spójrz tylko, użytkowanie ich było bardzo korzystne i pozwoliło mi na rozłożenie kosztu na cały czas korzystania z nich". Różnica między nimi, co być może już zauważyłeś, polega na tym, że aprecjacja występuje wtedy gdy twój kapitał jest niski Kiedy posiadasz budynek, ciężarówkę bądź jakikolwiek sprzęt mógłbyś obniżać wartość kapitału Gdybyś posiadał wyższy kapitał, lub kapitał finansowy lub cokolwiek mniej namacalnego, mógłbyś zamortyzować to. Nazywane jest to różnie ze względu na to o ile bardziej namacalny jest twój kapitał. A więc jeśli to opłata licencyjna, bądź jakakolwiek licencja lub cokolwiek chociażby własność intelektualna, możesz zamortyzować jej koszt Jeśli posiadasz ciężarówkę, budynek lub cokolwiek namacalnego możesz zdeprecjonować jego wartość.