If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość
Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:4:01

Transkrypcja filmu video

Zastanówmy się teraz czy możemy lepiej zrozumieć jak wygląda zestawienie przypływów pieniężnych w przypadku uproszczonego przykładu firmy zajmującej się przewozami ciężarówkowymi. Użyłem słowa uproszczony ze względu na to, że jest to na prawdę bardzo uproszczony rachunek zysków i strat w przypadku każdego okresu. Nie będę pokazywał wszystkich metod uzyskania dochodu w szczegółach, które na prawdę mógłbyś wykorzystać w swojej firmie przewozowej, to czym na prawdę będziemy się zajmować to sposób księgowania. Powiedzmy więc, że na samym początku roku podatkowego kiedy dopiero co założyliśmy firmę, posiadamy 60,000$. Jak wynika z naszego przykładu wiemy, że wykorzystaliśmy te 60,000$ na zakup ciężarówki o tej wartości. Mówiąc w tym przypadku o zestawieniu przypływów pieniężnych możesz mówić "Wydałem 60,000$ na nakłady kapitałowe" lub czasem nazywane jest to "wyposażeniem zakładu". A więc możemy wpisać te 60,000$ właśnie tu w miejscu nakładu kapitałowego miejmy nadzieję, że wszyscy choć trochę to rozumiemy Pamiętaj jednak że zestawienie przypływów pieniężnych jest sposobem na uzgadnianie zysków pomiędzy gotówką początkową a końcową. Zastanówmy się na tym przez chwilę. Nasz zysk w tym miejscu, wykorzystując liczbę tu podaną wynosi w pierwszym okresie 30,000$. Zakładamy, że nie dzieje się nic niedobrego z naszym rachunkiem zobowiązań, czy z naszym rachunkiem należności, że nie zmieniają one kursu w ciągu całego roku. Lecz później nastąpiła deprecjacja, i w tym filmie zastanawiać się będziemy w jaki sposób deprecjacja - obniżenie wartości - wpływa na przypływ gotówki. Spiszę najpierw ten numer. A więc mamy ten spadek wartości. To jest spadek wartości ciężarówki. Nie chodzi tu tylko o wartość wydaną na ciężarówkę, więc rozszerzamy jej koszt na 3 lata. A więc 20,000$ na przestrzeni 3 lat jest wartością funkcjonowania ciężarówki. A więc zmniejszenie wartości w każdym okresie wynosi 20,000$. I to co teraz chcę wam pokazać to to, że zależność pomiędzy zasobem gotówkowym przedsiębiorstwa a kosztem przeprowadzenia działań przedsiębiorstwa. Chcemy dodać spadek wartości do naszego zysku otrzymamy więc kwotę 50,000$. Być może nie wydaje się to być oczywiste na pierwszy rzut oka, lecz chciałbym abyś się nad tym zastanowił. 20,000$ które widzimy jest kwotą naszych okresowych wydatków, i być może faktycznie będzie to bardziej oczywiste jeśli zwrócimy uwagę na 2 lub 3 okres Pokazujemy to jako wydatek, jednakże 20,000$ nie zostało wydanych przez nas w ani 2 ani 3 roku. Są to wydatki, koszta jakie ponieśliśmy w latach wcześniejszych. A więc nie wydaliśmy żadnej gotówki. A więc w żadnym z tych okresów, koszt spadku wartości powinien być dodany do zysku operacyjnego, by zrozumieć przepływy operacyjne. Możesz teraz powiedzieć "Chwileczkę! Ale przecież wydaliśmy 60,000$ w roku pierwszym" I to właśnie przechodzi tu, pod wydatkami inwestycyjnymi. Te działania w same w sobie nie podliczyły wpływów dziennych przedsiębiorstwa to była jedynie inwestycja, którą dokonaliśmy. To wszystko się kalkuluje, ponieważ możemy zobaczyć, że zdobyliśmy 50,000$ z przepływów operacyjnych, i to wszystko ma sens ponieważ nasz dochód wynosił 100,000$ tylko koszty pracy, wypłaty dla pracowników wyniosły nas 50,000$ A więc zysk wynosi 50,000$. Nie były to wydatki gotówkowe, a więc z naszych przedsięwzięć zdobyliśmy 50,000$, Lecz musieliśmy ponieść koszta wydatków inwestycyjnych w wysokości 60,000$ na zakup ciężarówki. A więc nasze końcowe saldo gotówkowe przedstawiałoby się następująco 60,000$+50,000$-60,000$. W konsekwencji nasze końcowe saldo gotówkowe będzie wynosiło 50,000$. Być może będzie to bardziej zrozumiałe kiedy przejdziemy do kolejnego okresu. Nasze początkowe saldo gotówkowe wynosi teraz 50,000$. Jest to końcowe saldo gotówkowe poprzedniego miesiąca. Ponownie nasz zysk wynosi 30,000$. Dodając zysk do spadku wartości otrzymujemy 50,000$ zysków operacyjnych dokładnie tak samo jak w roku poprzednim. Lub powinienem powiedzieć gotówkę z przepływów operacyjnych, i byłoby to bardziej zrozumiałe ponieważ nasze działania w ogóle się nie zmieniły. Prowadzimy bardzo, ale to bardzo stabilne przedsiębiorstwo. Lecz w tym roku, nie posiadamy żadnych wydatków inwestycyjnych. Używamy więc dokładnie jtej samej ciężarówki co w roku poprzednim. Więc nasze końcowe saldo gotówkowe wygląda tak: Nasze początkowe saldo wynosiło 50,000$ otrzymaliśmy 50,000$ z naszych działań a więc teraz nasze końcowe saldo wynosi 100,000$. Mam więc nadzieję, że zrozumiałeś już czemu dodaliśmy spadek wartości kiedy możemy zrozumieć przepływy operacyjne oraz jak działają one w naszym zestawieniu przypływów pieniężnych.