If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Ponoszenie kosztów ciężarówki prowadzi do niespójnych wyników- film z polskimi napisami

Ponoszenie kosztów ciężarówki prowadzi do dziwnie wyglądającego rachunku zysków i strat. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Kupujemy ciężarówkę za 60 tys. dolarów, aby rozpocząć interes w branży transportu (TSL). Okres użytkowania ciężarówki wynosi 3 lata. Potem musimy kupić nową. Tutaj naszkicowałem kilka pozycji z bilansu strat i zysków w paru latach: rok 1, 2, 3, 4.... Tutaj jest dochód osiągany w tych latach, a zatem jest to rodzaj działalności, która od samego początku przynosi 100 tys. dol. (to wszystko jest w tysiącach) i to dosyć stabilny interes - (to wszystko jest w tysiącach) przez pierwsze 10 lat mamy co roku 100 tys. dol. rocznie przez 10 lat Następnie musimy zapłacić kierowcy, więc koszt robocizny wynosi 50 tys. dol. rocznie - to wszystko w tysiącach tak to potraktujemy w tym wideo I to będzie koszt, a zatem po odjęciu kosztu robocizny zysk wynosi 100-50=50 tys. rocznie A drugi koszt to sama ciężarówka I w tej lekcji chciałbym pokazać, jak należy traktować koszt ciężarówki Można powiedzieć: "O patrz, wydaję 60 tys. dol." W 1. roku idziemy do salonu i kupujemy ciężarówkę - no to nazwijmy to wydatkiem 60 tys. dol. Zatem jeden sposób jest taki, że w pierwszym roku ciężarówka kosztuje 60 tys., w 2. roku nic nie wydaję, bo już mam ciężarówkę, w 3. też nic muszę wydawać ale w 4. roku ciężarówka idzie na złom, bo już tak mocno zużyta i musimy kupić nową za 60 tys. dol. W roku 5 i 6 nic nie wydajemy, w roku 7. znów kupujemy ciężarówkę za 60 tys. dol., potem rok 8 i 9 nic i w roku 10. ponownie nabywamy kolejną ciężarówkę za 60 tys. dol. Zatem jeśli rozliczamy się z zakupu ciężarówki co 3 lata, to nasz zysk wygląda następująco: W 1. roku, - to jest dochód, tu dwie linie wydatków - w 1. roku: 100-50-60=10 tys. dol. na minusie w 1. roku W 2. roku zarabiamy 50 tys., w 3. też (100-50) a w 4. roku znów 10 tys. na minusie, a potem ponownie po 50 tys. i następne 50 tys. i znów 10 tys. na minusie, a potem kolejne 50 tys. i następne Ktoś kto popatrzyłby na tę serię zapisów w bilansie, powiedziałby: O rety, to jakiś dziwny interes! Co 3 lata tracą pieniądze, i nikt nie wie dlaczego może to złe zarządzanie, może coś dziwnego, np. niepogoda, potem zarabiają, potem znów odnotowują straty i znów mają zyski To bardzo dziwny interes, jeśli patrzymy na to z punktu widzenia wyników linii zysku, jeśli co 3 lata zaliczamy ciężarówkę do wydatków. jeśli co 3 lata zaliczamy ciężarówkę do wydatków. A zysk operacyjny to zysk z transakcji, zanim pomyślimy, jak finansujemy transakcje lub jakie podatki płacimy itd. A zatem coś tu nie gra: taki stabilny interes, a w zysku operacyjnym takie skoki Sposobem na pogodzenie tego jest kapitalizacja wydatków na ciężarówkę, a następnie jej deprecjacja w trakcie okresu użytkowania. Ale to omówię w następnej lekcji.