If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Rozumienie bilansu

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Poniższy obrazek przestawia bilans firmy the Great American Department Store. Podano na nim wartość Aktywów razem (Total Assets) oraz Kapitału własnego (Total Equity).
Na podstawie dostępnych informacji, Zobowiązania razem (Total Liabilities) =
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4