If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Interpretacja Rachunku zysków i strat

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Poniższy obrazek przestawia rachunek zysków i strat firmy the Great American Department Store. Podano na nim wartość Kosztów razem (Total Expenses) oraz Zysk netto (Net Income).
Na podstawie dostępnych informacji, Przychody razem (Total Revenue) =
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4