Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Związek bilansu z rachunku zysków i strat - film z polskimi napisami

Związek bilansu z rachunku zysków i strat. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Zobaczmy, w jaki sposób możemy wykorzystać przykład do zrozumienia 3 rodzajów sprawozdań finansowych i miejmy nadzieję, że zrozumienie tych sprawozdań pozwoli nam także zrozumieć przykład. Na początku skupię się na miesiącu 2. Do tej pory przepisałem fragment memoriałowego sprawozdania trochę niżej, żeby wyglądał jak prawdziwe sprawozdanie, więc teraz mamy rachunek zysków i strat za miesiąc 2 oparty na danych memoriałowych. W tym miesiącu mieliśmy 400$ przychodów, 200$ kosztów, 400$ minus 200$ daje nam 200$ zysku. I rachunek zysków i strat mówi nam, co wydarzyło się przez dany okres czasu, jaka czynność miała miejsce? Ile przychodów, ile kosztów i innych rzeczy. Tutaj mamy bardzo uproszczony rachunek, bez podatków, bez odsetek i bez innych rodzajów kosztów. Narysowałem także bilans na koniec miesiąca 1 i bilans na koniec miesiąca 2. Możecie także zobaczyć ten bilans tutaj, jako bilans na początek miesiąca 2. Najważniejsze jest, żeby zdawać sobie sprawę, że rachunek zysków i strat mówi, co wydarzyło się podczas danego okresu, podczas gdy strony bilansu są zdjęciami, obrazami w danym momencie. Fotografie. One zasadniczo mówią nam co posiadamy. Aktywa są rzeczami, które mogą dać mi korzyści w przyszłości, są tym, co mam. Zobowiązania są rzeczami, na które będę musiał zużyć przyszłe korzyści, są tym, co jestem winien. I tutaj jest to, co aktualnie mam, posiadam, tutaj jest kapitał, czyli to co zostaje moją własnością, jeżeli odejmę zobowiązania od aktywów. Tak więc na początku miesiąca 2, który jest też końcem miesiąca 1 miałem 100$ gotówki, nie miałem należności, nie byłem winny nikomu niczego, nie byłem winny pieniędzy, nie miałem nikomu wykonać usług. Więc 100$ minus 0 znaczy, że miałem 100$. To jest tak, jakby właściciele firmy powiedzieli, że taką posiadają wartość na początku miesiąca. Przejdźmy do przodu, teraz na końcu miesiąca 2 jestem winny w banku 100$. Wpisuję więc tutaj 100$ z minusem; normalnie nie byłoby to księgowane w ten sposób w prawdziwym bilansie firmy, ale zrobię tak dla uproszczenia. Posiadam teraż należności o wartości 400$, więc moje aktywa razem warte są 300$. Pamiętajcie, należności nie są aktywami, ponieważ ktoś jest mi coś winny, ktoś ma oddać mi gotówkę w przyszłości. Nadal nie mam zobowiązań, więc od wszystkich moich aktywów odejmuję całe zobowiązania i teraz mam 300$ kapitału. Możecie więc zobaczyć ujęcie na początek miesiąca: 100$ kapitału, i ujęcie na koniec miesiąca: 300$ kapitału. Przechodząc z jednego punktu do drugiego, czyli od 100$ do 300$, mój kapitał wlasny musiał wzrosnąć o 200$. Musiałem w pewien sposób zyskać 200$ i to właśnie przedstawione jest w rachunku zysków i strat. Rachunek ten pokazuje dokładnie zmianę kapitału, czasami jako zmianę zatrzymanych zysków albo po prostu zmianę w kapitale własnym. Tutaj jest to 200$ zysku netto, który firma osiągnęła podczas danego okresu czasu. Teraz prawdopodobnie czujecie się zmieszani i zastanawiacie, w jaki sposób porównać to wszystko z gotówką, jeżeli wiemy, że w tym okresie mieliśmy 200$ zysku w ujęciu memoriałowym. Ale kiedy patrzycie na stan gotówki, widać, że przeszliśmy ze 100$ gotówki na minus 100$. Wygląda to, jakbyśmy stracili 200$. Jak zatem przyjąć fakt, że mieliśmy 200$ zysku? Jak możemy pogodziś to z faktem, że straciliśmy 200$ gotówki? To porównanie może być zrobione w rachunku przepływów pieniężnych i przedstawię je w następnym filmie.