If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Podstawowy rachunek przepływów pieniężnych - film z polskimi napisami

Używanie rachunku przepływów pieniężnych do uzgodnienia dochodu netto ze zmianą w gotówce. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

W poprzednim filmie, wykorzystując zasadę memoriałową rachunkowości, mieliśmy 200$ zysku w miesiącu 2, ale jak zauważyliśmy, w tym samym miesiącu stan naszej gotówki spadł ze 100$ do minus 100$, więc w rzeczywistości straciliśmy 200$ gotówki. Jak możemy zrozumieć tę sytuację, kiedy wydaje się, że zarobiliśmy 200$ zysku, ale straciliśmy 200$ gotówki? Możemy pogodzić te dwie informacje dzięki rachunkowi przepływów pieniężnych. Zajmijmy się więc rachunkiem przepływów pieniężnych, który tutaj przedstawię. Zacznijmy od zysku netto albo lepiej od stanu gotówki, który mieliśmy na początku, więc przepiszmy go z tego stanu gotówki do drugiego stanu gotówki. Powiedzmy, że mamy ilość gotówki na początku, czyli 100$. Następnie, interpretując w najprostszy sposób z możliwych, zysk netto teoretycznie powinien być pieniędzmi, które otrzymujesz albo przynajmniej jakimś rodzajem zysku. Zwiększają się twoje aktywa albo przynajmniej księgujesz tak, jakby twoje aktywa się zwiększały. Tak więc następnie otrzymujesz swój zysk netto w danym okresie. W tym momencie bierzemy wszystko, co zostało zapisane w rachunku zysków i strat. Tam mieliśmy 200$ zysku netto i teraz musimy uzgodnić tę część, poniewać gdyby to było wszystko, co otrzymaliśmy, wtedy powinniśmy mieć 300$ gotówki na koniec okresu, której oczywiście nie mamy. Musimy zatem przeprowadzić uzgodnienie, patrząc na zmiany różnych pozycji w bilansie. Zatem tutaj mieliśmy zmianę netto w wielkości należności. Odnotowaliśmy wzrost naszych należności. Nazwę to wzrostem ARAR jest skrótem od AR jest skrótem od 'accounts receivable', czyli należności. Pomyślmy nad tym, kiedy nasze należności rosną, znaczy to, że pozwalamy innym ludziom, żeby byli nam winni pieniądze, czyli w tym wypadku pozwalamy im posiadać nasze 400$. Jeżeli nie pozwolilibyśmy ludziom na to, mielibyśmy tę gotówkę, więc wygląda to jakbyśmy odwlekali w czasie moment otrzymania naszej gotówki. To jest te 400$, których nie otrzymałeś, a mógłbyś otrzymać, gdybyś nie pozwolił pewnej osobie opóźnić terminu, w którym ona tobie zapłaci. Zatem wzrost należności oznacza tym momencie mniej gotówki niż mógłbyś posiadać, zatem to jest ujemny przepływ 400$ w rachunku. Nie mieliśmy innych zmian, nie wyszczególniliśmy nawet zobowiązań handlowych; to jest w istocie spychanie obowiązku płacenia ludziom na innych ludzi, ale nawet nie wspomniałem o tym w poprzednim przykładzie. Nie ma innych zmian w zobowiązaniach, więc to jest jedyna korekta, której dokonujemy. Jeśli to robimy, co czasamy nazwane będzie wykorzystaniem gotówki albo jej odejmowaniem, istnieją różne sposoby, nazewnictwa w różnych sytuacjach, ale ostatecznie otrzmujemy gotówkę netto z działalności operacyjnej. Tutaj możemy zobaczyć, kiedy dodamy gotówkę z działalności operacyjnej 200$ minus 400$, sumuję tutaj te zapisy, otrzymujemy minus 200$, więc gdy gotówka na początku wynosiła 100$, i mieliśmy minus 200$ z działalności operacyjnej. Otrzymujemy tyle samo, ile mielibyśmy po księgowaniu gotówki. Mielibyśmy minus 200$ gotówki z działalności operacyjnej i wtedy, jeśli zaczynaliśmy mając 100$ gotówki i wydaliśmy 200$, stan końcowy naszej gotówki wyniesie minus 100$. Ta krótka kalkulacja, którą tutaj przeprowadziłem jest uzgodnieniem pomiędzy dodatnim zyskiem w wysokości 200@ i ujemnym stanem gotówki. To pokazuje, jak przeszliśmy od początkowego stanu gotówki do końcowego. To jest rachunek przepływów pieniężnych, a zatem znacie już 3 najważniejsze elementy sprawozdania finansowego.