If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Swapy stopy procentowej 2

Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

W poprzednim filmie przedsiębiorstwo A wzięło pożyczkę w wysokości 1 milion dolarów o zmiennej stopie procentowej od pożyczkodawcy 1, a przedsiębiorstwo B wzięło pożyczkę w wysokości 1 miliona dolarów o stałej stopie procentowej od pożyczkodawcy 2. Następnie oba przedsiębiorstwa zawarły umowę swap, w której przedsiębiorstwo A będzie płacić stałe 7% w każdym okresie. 7% z hipotetycznego 1 miliona. Hipotetycznego w tym sensie, że milion nie zmienia właściciela, a jedynie jego oprocentowanie. A płaci B 7% z 1 miliona w każdym okresie. B płaci A stawkę równą LIBOR + 1% z tego miliona w każdym okresie, czyli płaci zmienną stawkę. To co pokażę w tym filmie to liczby stojące za tą wymianą, aby pokazać, że w efekcie przedsiębiorstwo A spłaca teraz pożyczkę o równych stawkach, jeśli pomyślisz o tym z punktu widzenia oprocentowania, które płaci, a przedsiębiorstwo B spłaca teraz pożyczkę o zmiennej stopie procentowej. W pewnym sensie wymienili się (po angielsku: swapped) zmiennym i stałym oprocentowaniem swoich pożyczek. Zastanówmy się co się dzieje z przedsiębiorstwem A w okresie 1. W okresie 1: W poprzednim okresie 1 musieli zapłacić 70 000 dolarów oprocentowania pożyczkodawcy, czyli musieli zapłacić w okresie 1... Przedsiębiorstwo A musiało zapłacić pożyczkodawcy 70 000 dolarów, ale teraz to nie wszystko co muszą zapłacić. Oczywiście ciągle musza zapłacić te odsetki. Umowa pożyczki jest ciągle w mocy. Obecnie muszą zapłacić 7% stałego oprocentowania tej 1 milionowej pożyczki dla B, czyli muszą zapłacić 70 000 dolarów (7% z 1 miliona) przedsiębiorstwu B. W zamian za to otrzymają stawkę LIBOR + 1% od przedsiębiorstwa B. Otrzymują stawkę LIBOR (zakłądamy, że wynosi ona 5% w okresie 1). 5% + 1% = 6%, 6% z 1 miliona dolarów wynosi 60 000 dolarów. 60 000 od B. Czyli netto A płaci 70, płaci dwa razy po 70, ale otrzymuje 60. Czyli łącznie płaci 80 000 dolarów. Netto płaci 80 000 dolarów. Teraz zastanówmy się co się dzieje w okresie 2 gdy stawka LIBOR ulega zmianie. W okresie 2 stawka LIBOR wynosi 4% więc A będzie musiało zapłacić 4% + 2% odsetek, czyli łącznie 6%, czyli 60 000 dolarów. Przedsiębiorstwo A będzie musiało zapłacić 60 000 dolarów swojemu pożyczkodawcy. Ciągle będzie musiało zapłacić przedsiębiorstwu B 70 000 dolarów. Zapłaci 70 000, ale w zamian otrzyma LIBOR + 1% od B. LIBOR wynosi 4%. 4% + 1% to 5%. Otrzyma 50 000 dolarów. Otrzyma 50 000 w tym okresie od B. Jaka jest ostateczna suma jaką zapłaci A? Zapłaci 60 000+ 70 000 = 130 000 dolarów, ale otrzyma 60 000 dolarów z tytułu umowy swap. Łącznie zapłaci 80 000 dolarów. Zauważcie, że stawka ta nie zmienia się w żadnym z okresów Zachęcam was do zmienienia stawki LIBOR. Zobaczycie wtedy, że nie zmienia się stawka, którą płaci A. A spłaca de facto pożyczkę o stałej stopie procentowej Odwrotna sytuacja jest w przypadku B. W poprzednim przypadku, w każdym okresie B płaciło 80 000 dolarów, ale teraz sytuacja wygląda inaczej. W okresie 1 ciągle płaci 80 000 dolarów, więc możemy to zapisać w każdym z okresów W okresie 2 ciągle płaci 80 000 dolarów. Następnie otrzymuje 7% w każdym okresie od przedsiębiorstwa A, czyli otrzymuje 70 000 dolarów, ale będzie płacić stawkę LIBOR +1% do A. W okresie 1 zapłaci 60 000 dolarów, a w okresie 2 zapłaci 50 000 dolarów Czyli netto płacisz 50, dostajesz 70. Ciągle płacisz 10 i płacisz kolejne 60, czyli zapłacisz 70 000 w okresie 1 a następnie w okresie 2 zapłacisz 60 000 Teraz przedsiębiorstwo A płaci stałą stawkę wynoszącą 8% w każdym okresie, a przedsiębiorstwo B spłaca de facto pożyczkę o zmiennej stopie procentowej