Aktualny czas: 0:00Całkowity czas trwania: 7:30
0 punktów energii

Roczna stopa procentowa (ang. Annual Percentage Rate - APR) i efektywna roczna stopa procentowa (ang. Effective APR)

Różnica pomiędzy roczną stopą procentową (APR) i efektywną roczną stopą procentową (Effective APR). Stworzone przez Sal Khan.