If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Expenditure and Tax Multipliers

Zadanie

Investment spending in Gerbilia decreased by $6 billion.
What measure can be used to determine the final impact of the change in investment spending on aggregate demand (AD)?
Wybierz 1 odpowiedź: